Projectomschrijving

De Raad voor de rechtspraak en het Parket-Generaal hebben de Rijksgebouwendienst gevraagd om de nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda te realiseren. De Rechtbank Breda is nu gehuisvest in het pand gelegen aan de Sluissingel 20 in Breda. Dit gebouw dateert van mei 1986 en is sindsdien in gebruik als rechtbank. Het Openbaar Ministerie Breda-Middelburg is sinds enkele jaren gehuisvest aan de Fellenoordstraat 62 in Breda. De panden van de rechtbank en het arrondissementsparket grenzen aan elkaar en zijn binnendoor bereikbaar.

De aanleiding om een nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda te ontwikkelen komt onder andere voort uit een sterke toename van het aantal zaken en daardoor is de Rechterlijke Organisatie navenant gegroeid hetgeen zijn weerslag heeft op de indeling van en de bedrijfsvoering binnen het bestaande gerechtsgebouw. Daarnaast staat het gerechtsgebouw aan de vooravond van aanzienlijke vervangingsinvesteringen vanuit de exploitatie.

DBFMO
De bijbehorende geïntegreerde contractvorm DBFMO behelst in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, inrichten, (gedeeltelijk) leveren van facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van een gerechtsgebouw met parkeervoorziening en terreininrichting in het nieuwe Stationskwartier van Breda. De grond is en blijft eigendom van de Staat en zal ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtnemer. In 2013 wordt de Europese aanbesteding gehouden. De gunning moet in 2014 een feit zijn. De voorziene Beschikbaarheiddatum is begin 2017. De looptijd van het contract is dertig jaar na deze beschikbaarheidstelling.

Diensten
Naast ontwerp, bouw en financiering behoren tot de scope: het onderhoud van gebouw en terreinen, algehele inrichting en aankleding van het gebouw (meubilering en stoffering), herindeling gebouw en/of bouwkundige aanpassingen, verhuizingen, voorziening consumptieve diensten, schoonmaken, bewaking en beveiliging, ICT-voorzieningen, reststoffenmanagement en groenvoorziening.

Projectorganisatie
De aanbesteding van de nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisaties in Breda geschiedt via een publiek-private samenwerking (PPS). Deze geïntegreerde contractvorm omvat alle fasen van de levenscyclus van een gebouw, samen te vatten als ontwerp, bouwen, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening. De duur van dit geïntegreerd contract zal 30 jaar zijn.

Indicatie omvang
De totale oppervlakte van het te realiseren gerechtsgebouw bedraagt circa 35.000 m2 bruto vloer oppervlakte inclusief parkeervoorziening van 8000m2 (200 parkeerplaatsen te realiseren onder het coulisselandschap)

Locatie
De nieuwe huisvesting voor de rechterlijke organisatie Breda ligt binnen het door de gemeente Breda en NS Poort te ontwikkelen Stationskwartier. Het stationskwartier is aangemerkt als één van de nieuwe sleutelprojecten; Via Breda. In het sleutelproject staat een nieuwe OV-terminal centraal en met aansluiting op het internationale spoornetwerk voor hoge snelheidslijnen Rotterdam – Antwerpen.

Gebruiker
Rechterlijke organisatie Breda: Rechtbank Breda en Openbaar Ministerie Breda-Middelburg. Hoewel waar mogelijk samen gewerkt wordt, zijn de rechtbank en het Openbaar Ministerie strikt gescheiden. In het gebouw moet dat tot uiting komen. Flexibiliteit van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw is een hoge eis die aan het consortium gesteld wordt.

Soort

realestate

Categorie

DBFMO

Sector

Rijksgebouw

Regio

Breda

Contractwaarde

110 miljoen, exclusief BTW.

Opdrachtgever

Opdrachtgevers van het project zijn de Raad voor de rechtspraak en het Parket-Generaal, beiden onderdelen van het ministerie van Justitie. De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende dienst.

Opdrachtnemer

Consortium InBalans (een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling, Facilicom PPS Contracten en Macquarie Capital Group).

Architect

Het gebouw is ontworpen door Paul de Ruiter Architects en Hootsmans architectuurbureau.
Het doel is dat de Rechterlijke Organisatie decennia lang vooruit kan op de nieuwe locatie.

Contractduur

30 jaar

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Eind 2012 meldden zich tien consortia aan voor de bouw van het project. Daarvan zijn er op 12 april 2013 drie geselecteerd. De deelnemers worden naar verwachting in week 20 uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog die in het eerste kwartaal 2015 afgerond zal worden met een definitieve inschrijving.

De Rijksgebouwendienst treedt in dit project op als aanbestedende dienst. De opdrachtgevers, de Raad voor de rechtspraak en het Parket-Generaal, gaan met de volgende drie consortia in dialoog:

1. Heijmans
Heijmans PPP, Benthem Crouwel architecten, Maatschap Landlab, Effic (facilities), Heijmans Utiliteitsbouw, Burgers Ergon.

2. In Balans
Volker Wessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling, Macquarie Capital Group, Facilicom Bedrijfsdiensten, Hootsmans Architectenburo, Architectenbureau Paul de Ruiter, Karres en Brands Landschapsarchitecten, Visser en Smit Bouw, RHBA (architectuur bv).

3. Justitia PPS Breda
Hochtief PPP Solutions, Wijnen Bouw West, Roeleveld Sikkes Architects, Kada Wittfeld Architectur, Club L94, Hectas Bedrijfsdiensten, Hochtief Solutions AG.

Oplevering

Het contract voor de nieuwbouw Gerechtsgebouw Breda wordt naar verwachting tweede kwartaal 2015 gesloten.