Gezamenlijke inkoop door decentrale- en semi-overheden – November 2014

Hoe vindt u de juiste match tussen het realiseren van financiële voordelen, behoud van eigen slagkracht en de wijze van organiseren?

Er komt steeds meer druk op decentrale- en semi-overheden: kleinere organisaties dienen steeds meer taken uit te gaan voeren. Het organiseren en contracteren van die taken wordt daarbij –vooral aan de voorkant- ook nog eens ingewikkelder. Denk hierbij aan vormen van Publiek Private Samenwerking waarbij taken onder regie van de (semi) publieke opdrachtgever door private partijen worden uitgevoerd. Hierbij is weliswaar vaak sprake van meer kwaliteit en minder tijd- en geldbeslag voor de (semi)publieke opdrachtgever, maar voor vele opdrachtgevers eveneens sprake van ‘nieuw terrein’. Het vinden van de juiste match tussen het realiseren van financiële voordelen, behoud van eigen slagkracht en wijze van organiseren staat bij dit seminar centraal.

Speciaal bedoeld en gratis voor inkopers bij overheden en semi-overheden. Na afloop bent u in staat goed te bepalen waar uw eigen inkoop kansen liggen en hoe u snel potentieel kunt mobiliseren.

  • Derde kwartaal 2014
  • 14.00 – 17.00 uur

Op de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar info@bouwregienetwerk o.v.v. ‘Gezamenlijk inkopen’