Goede ervaringen met de Communities of Practice (CoP’s): opdrachtgevers wisselen informatie uit

| | |

PPS Netwerk Nederland is initiatiefnemer van meer en meer Communities of Practice (CoP’s). Daarin organiseren wij voor groepen van opdrachtgevers pragmatische programma’s waarin zij onderling…

PPS Netwerk Nederland is initiatiefnemer van meer en meer Communities of Practice (CoP’s). Daarin organiseren wij voor groepen van opdrachtgevers pragmatische programma’s waarin zij onderling hun ervaringen en routes rondom specifieke projecten in een vertrouwde setting kunnen uitwisselen. Aansluitend bieden wij leerprogramma’s aan rondom procesmanagement, het inrichten van samenwerken etc. Op dit moment lopen er verschillende CoP’s op gebieden zoals verduurzaming, jeugdzorg, integrale contracten en de omgevingswet.

Vraag via info@ppsnetwerk.nl een actueel overzicht en/of doe een suggestie voor een nieuwe CoP.

PPS Netwerk Nederland, 22 maart 2017