Grip op de Energietransitie

|

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te…

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels voor succes. De verduurzamingsambities maken dat we steeds meer van een productfocus naar een relatiefocus moeten gaan en in scenario’s moeten denken bij het ontwerpen van oplossingen voor lenigheid. Het gaat om samenwerken binnen maar vooral ook buiten de eigen organisatie, waarbij verschillende belangen en veranderende dynamiek aan de orde van de dag zijn. Hoe opereren partijen in die context langjarig succesvol samen?

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Toekomstbestendige Energietransitie’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar inspireren om te komen tot het beste plan voor een duurzaam en toekomstbestendige samenwerking bij opgaves rondom de energietransitie.

Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken

  • Energietransitie: de mogelijkheden en kansen
  • Assets, financiering & juridische aspecten afstemmen op duurzaamheidsambities
  • Participatie faciliteren: belangen van stakeholders laten fuseren (intern en extern)
  • Energiesystemen op elkaar afstemmen
  • Hoe om te gaan met constante verandering van context
  • Leren hoe peers invulling geven aan de opgave

Klik hier voor meer informatie over het programma en opzet van de inspiratietafel >>