Grip op de huisvestingsportefeuille mogelijk met de juiste handvatten

| |

Voor veel organisaties is effectief vastgoedmanagement een uitdaging, maar door de juiste stappen te zetten is het zeker mogelijk om binnen de portefeuille een overzicht…

Grip hebben op je huisvestingsportefeuille, slimmere strategische beslissingen nemen, scherper zeilen, sturen op de gewenste prestaties en dat rekening houdend met de belangen van je gebruikers. Wie wil dat niet?

Voor veel organisaties is effectief vastgoedmanagement een uitdaging, maar door de juiste stappen te zetten is het zeker mogelijk om binnen de portefeuille een overzicht te creëren die de slimste beslissingen mogelijk maakt. Dat was de belangrijkste conclusie van het praktijkseminar ‘Strategisch Vastgoedmanagement’ die BouwRegieNetwerk organiseerde op 21 september 2016 in Bloemendaal. De ruim 40 aanwezigen vanuit verschillende zorg- en gemeentelijke organisaties deelden kennis en ervaringen met de sprekers Maarten Visser (bbn adviseurs), Henk Hoogland en Annemarie van der Zee (Gemeente Almere) en Bart Magielse (zorginstelling ProSenectute), rondom de vraag hoe je grote(re) vastgoedportefeuilles effectief kunt managen om te komen tot de beste resultaten.

Het is de kunst om de vertaalslag te maken van vastgoeddata (die eigenlijk altijd wel aanwezig is binnen verschillende afdelingen) naar vastgoedinformatie. Door kwantitatieve data te combineren met kwalitatieve informatie, ontstaat een samenhangende overzicht die de meest slimme beslissingen en maatregelen mogelijk maakt. Een vastgoedmanagementsysteem kan voor organisaties uitkomst bieden op operationeel, tactisch én strategisch niveau. Want zo ontstaat er inzicht van de eigenschappen per object, maar ook van deelportefeuilles en de portefeuille in zijn geheel. Dat maakt weer handige analyses mogelijk binnen (deel)portefeuilles. Doordat alle belangen van stakeholders inzichtelijk kunnen worden gemaakt, ontstaat een coherent beeld van de kansen en risico’s binnen de gehele portefeuille.

De sprekers vanuit bbn, gemeente Almere en Pro Senectute gingen in op de theorie en praktijk rondom strategisch vastgoedmanagement en het zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes van klanten/gebruikers. Na de presentaties konden de deelnemers zelf nog een uurtje aan de slag met een vastgoedmanagementsysteem tijdens de aansluitende workshop. Zo konden zij ervaren zelf hoe je informatie beter op orde krijgt, om scherper te kunnen zeilen en beter te kunnen sturen op prestaties. Na afloop ontvingen de deelnemers de documentatie digitaal toegestuurd.

BouwRegieNetwerk, 22 september 2016