Groningen richt ESCo op

| |

Door middel van een GRESCo (Groningse Energie Service Compagnie) wil de gemeente Groningen de komende jaren in totaal zo’n 250 gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken.

Door middel van een GRESCO (Groningse Energie Service Compagnie) wil de gemeente Groningen de komende jaren in totaal zo’n 250 gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken. Het Groningse college van B&W voelt de urgentie om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen en heeft in 2011 het uitvoeringsplan ‘Groningen geeft Energie’ vastgesteld. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie voor de eigen gebouwen. Innovatieve financieringsconstructies en centrale regie bieden de mogelijkheid om de gemeentelijke verduurzaming versnellen.

Groningse Energie Service Compagnie (GRESCo)
De energiebudgetten van verschillende concernonderdelen worden gebundeld –rond 6 miljoen euro – en worden ingezet om de benodigde energiebesparende investeringen te doen. Door de energiebesparing daalt de energierekening waardoor de investering kan worden terugbetaald. Bezuinigingen die worden behaald op de inkoop van energie blijven binnen het gesloten financieringssysteem.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed, kernvastgoed en strategisch vastgoed
De gemeente heeft zo’n 250 gebouwen die verschillend worden gebruikt. Deze zijn te rangschikken als maatschappelijk vastgoed (buurthuizen, zwembaden, scholen etc.), kernvastgoed (werkplekken voor diensten) en strategisch vastgoed (ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen).

Voor elke te nemen investering stelt de GRESCo voor het betrokken concernonderdeel een businesscase op waaruit moet blijken of de te nemen maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en hoe deze wordt terugbetaald door de gebruiker. De investeringsplannen worden aan het college en zonodig aan de raad voorgelegd.

ESCoNetwerk.nl, 4 Juli 2013