Grote belangstelling voor interactief congres over de veranderende realiteit rond projectmanagement in de bouw

|

Het interactieve congres ‘Nieuwe Regisseurs van de Bouw’, dat wordt georganiseerd op donderdag 2 februari 2017 door BouwRegieNetwerk op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en…

Congres bij Ministerie van BZK over fundamentele veranderingen omtrent strategisch projectmanagement en –ontwikkeling volgeboekt.

Het interactieve congres ‘Nieuwe Regisseurs van de Bouw’, dat wordt georganiseerd op donderdag 2 februari 2017 door BouwRegieNetwerk op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag, is volgeboekt. De aanwezigen (vanuit projectmanagementbureaus, opdrachtgevers en opdrachtnemers), zullen donderdagmiddag ingaan op de veranderende realiteit van de bouw en de veranderende posities en rollen van de spelers daarin.

De vraag die centraal staat is ‘hoe regie wordt georganiseerd in de nieuwe realiteit van de economie 4.0’. Niet alleen wordt gekeken naar wat er geleerd kan worden van andere industrieën zoals Oil & Gas, Automotive en Pharma, ook wordt stilgestaan bij visies van o.a. het Rijksvastgoedbedrijf op ‘projectmanagement nieuwe stijl’ en onderzoek van de TU Delft naar de ‘meerwaarde van goed projectmanagement’. Deelnemers volgen deze dag tevens diverse workshops over thema’s zoals ‘psychologie van samenwerken’, ‘anders organiseren van Projectmanagement en ‘nieuwe businessmodellen’.

Projecten (en daarmee projectmanagement- en ontwikkeling) veranderen fundamenteel
De belangstelling voor het evenement heeft te maken met het feit dat er veel verandert in de wereld van de gebouwde omgeving: projecten worden ingewikkelder, technologische ontwikkelingen gaan sneller en de focus ligt steeds meer op levensduurkosten, integraliteit en duurzaamheid. De algemene trend ‘van bezit naar gebruik’ geldt ook in de wereld van de bouw. Dat houdt onder andere in dat opdrachtgevers ‘totaaloplossingen’ vragen en relaties niet meer transactioneel zijn, maar meer gebaseerd worden op echte partnerships. Deze ontwikkelingen betekenen dat projectmanagement en de rollen van iedereen die daarmee te maken heeft, grote veranderingen ondergaan.

Leren van andere industrieën
Tijdens de bijeenkomst zullen onder andere de resultaten worden gepresenteerd van onderzoek – uitgevoerd door BouwRegieNetwerk, PPS Netwerk Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de TU Delft onder private en publieke opdrachtgevers over het nut en de waarde van projectmanagement van nu en -nog belangrijker- in de toekomst. Er wordt gekeken naar hoe ‘projectmanagement nieuwe stijl’ er uitziet in andere industrieën, middels pitches van Hein Habes (Nissan Europe) en Aize Smink (Julius Clinical). Ook Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf) en Hans Bakker (TU Delft) zullen hun visie op projectmanagement pitchen. Het publiek kan middels het interactieve Buzzmaster-systeem meediscussiëren. De middag eindigt met 2 workshoprondes en een plenaire terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen.

Regie organiseren in een veranderende realiteit
Wat tijdens het evenement aan bod zal komen is dat projectmanagers al lang niet meer alleen zorgen voor projectbeheersing op GOTIK aspecten. De eerder genoemde trends dienen nu in andere samenwerkingsmodellen met opdrachtgevers te worden gevouwen. Een beweging die weg gaat van het ’uurtje- factuurtje’, commitment op deelprojecten en dergelijken, naar meer eigen initiatief en echte partnerships. Deze ontwikkelingen betekenen een beweging waarin projectmanagementbureaus niet alleen in woorden ‘full-service’ en ‘partner’ moeten zijn, maar ook in houding en gedrag. Omgekeerd zullen opdrachtgevers eveneens anders in de wedstrijd moeten gaan zitten. Integrale regie en meer eigen initiatief voor de adviseur klinkt mooi, maar wat betekent dit precies en hoe wordt daar ruimte voor gegeven? Dat is de vraag waar donderdag in gezamenlijkheid op zal worden ingegaan.

Het programma van het congres is te vinden via deze link.

BouwRegieNetwerk, 1 februari 2017