Grote huisvestingsportefeuilles effectief en integraal managen

|

Voor gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties met een grote vastgoedportefeuille (80 tot 800 objecten) ligt in het effectief managen en optimaliseren van gebouwen een flinke uitdaging.…

  • Gedegen portefeuillemanagement als resultaat van integrale afwegingen
  • Compleet overzicht creëren door (vastgoed-)data te verbinden en te vertalen in concrete (vastgoed-)informatie
  • Beter inzicht in opgaven en kansen van uw vastgoed om de juiste strategische beslissingen mogelijk te maken
  • Interactieve Masterclass Strategisch Vastgoedmanagement op 21 september 2016. Inclusief praktijkervaringen van Altrecht GGZ & Gemeente Almere

Voor gemeenten, zorginstellingen, onderwijsorganisaties en woningcorporaties met een grote vastgoedportefeuille (80 tot 800 objecten) ligt in het effectief managen en optimaliseren van gebouwen een flinke uitdaging. Omdat vastgoed voor deze organisaties een belangrijk bedrijfsmiddel is waarmee de missie en visie waargemaakt moet worden, is het van belang dit professioneel aan te pakken. Maar hoe bewaar je overzicht om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen?

Voor gedegen portefeuillemanagement is de beschikbaarheid en de analyse van de juiste beleids- en vastgoedinformatie op zowel object- als op (deel)portefeuilleniveau cruciaal. Het is data die eigenlijk altijd al wel aanwezig is binnen de vastgoedorganisatie, maar die nog niet is samengebracht tot informatie. Dat terwijl overzicht onmisbaar is als je de kansen en opgaven van je portefeuille goed wilt identificeren, om zo vastgoed integraal te kunnen managen. Dit klinkt allemaal heel logisch en iedereen snapt het nut van professioneel vastgoedmanagement, maar de praktijk is vaak weerbarstig.

Een organisatie die het effectief en integraal management van haar vastgoed nu prima in de vingers heeft, is de gemeente Almere. De gemeente heeft haar vastgoedbeheer gecentraliseerd en kan nu beter sturen op maatschappelijke doelen. Almere ziet vastgoed niet als doel, maar als middelen om beleidsdoelen te bereiken en zet daar actie op. “Daarvoor moet je inzichtelijk hebben welke gebouwen je hebt, waarvoor en wanneer ze te gebruiken zijn. Dat is ons aardig gelukt,” aldus Mark Pol (Wethouder, Gemeente Almere). “De vastgoedwereld is dynamisch, dat vraagt om flexibiliteit. Integraal vastgoedmanagement zorgt daarvoor.”

Het Vastgoedbedrijf Almere beheert 320 gemeentelijke gebouwen (met een totaal oppervlak van 700.000 vierkante meter) en maakt gebruik van een webtool om overzicht te creeren. Henk Hoogland (afdelingsmanager Vastgoed, Gemeente Almere): “Met relatief weinig inspanning, heb je snel overzicht over de portefeuille. Ik heb gemerkt dat het snelle overzicht, mij helpt om collega-niet-vakgenoten te laten zien welke keuzen gemaakt moeten worden.” Over informatiesystemen over het algemeen zegt hij: “Als het gaat om het combineren van eigen en andere gegevens, hebben we al wonderschone voorbeelden gezien. Toch staan we pas aan het begin. ‘Big’, en vooral ‘Open’, Data heeft de toekomst. Solide en adequate informatiesystemen moeten ons daarbij helpen. Ik heb gezien dat er al heel veel mogelijk is. Er zijn goede systemen, echte hulpbronnen!”

==================================================================================

Bent u ook benieuwd hoe u van uw vastgoed-data, vastgoedinformatie kunt maken? Hoe u overzicht creëert en integrale, slimmere beslissingen kunt maken?

BouwRegieNetwerk organiseert op woensdag 21 september 2016 een masterclass ‘“Strategisch Vastgoedmanagement“’_ voor partijen met een grote vastgoedportefeuille, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs en private vastgoedeigenaren. Ofschoon er voor deze vastgoedpartijen sprake is van wezenlijk ander(e) gebruik(ers), is er wel degelijk een gedeelde rode draad en kunnen vastgoedpartijen veel van elkaar leren.

Wij hebben zowel Altrecht (Directeur Vastgoed Mariken Govaert) als de Gemeente Almere (Manager Vastgoedbedrijf Henk Hoogland) gevraagd om deze middag met u te delen hoe zij hun beschikbare vastgoeddata combineren om een totaaloverzicht te krijgen. En hoe zij deze informatie vervolgens kunnen inzetten om te komen tot gedegen beslissingen.

In een aansluitende workshop laten we u zien hoe u zelf uw vastgoeddata kunt combineren tot vastgoedinformatie voor een slimmer en beter vastgoedbeheer.

U kunt voor meer informatie, het programma en aanmelding terecht op deze pagina.
*Deelname is gratis voor deelnemers vanuit (semi-)publieke partijen.