‘Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment’

| | |

Binnen publieke en private organisaties kan zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur manifesteren waarin een ‘wait en see – houding’…

Binnen publieke en private organisaties zijn er allerlei ‘units’ werkzaam zoals groepen, teams, afdelingen, etc. waar zich in de loop van de tijd eenvoudig ‘een ieder-voor-zich’ cultuur kan manifesteren en waarin een ‘wait en see – houding’ floreert. Door allerlei veranderingen (o.a. economisch, technologisch en demografisch) werkt deze ‘oude’ organisatievorm vaak niet meer en moet er soms iets veranderen om ’toegevoegde waarde’ te kunnen blijven bieden ten behoeve van klanten, cliënten en/of burgers. Om mee te bewegen is samenwerken tussen deze ‘units’ essentieel maar betekent dat men over deze ‘unit-grenzen’ heen moet samenwerken.

Nu zijn mensen met een zgn. ‘silo – mentaliteit’ vaak terughoudend met het uitwisselen van data, informatie en kennis, met het investeren in relaties met andere afdelingen en met het ventileren van expertise en ervaring bij anderen. Allemaal zaken die juist vanzelfsprekend dienen te worden opgepakt om de organisatie adaptief, samenwerkend, samensturend, anticiperend en alert te maken…. en te houden. Een dergelijk iSILOment zet een rem op het lerend en presterend vermogen van mensen en organisaties. Benieuwd hoe u uw organisatie uit het iSILOment kunt halen?

Klik hier voor de kolom ‘Haal uw publieke en private organisatie succesvol uit het iSILOment’ van Dr. Frank Lekanne Deprez van Nyenrode Business Universiteit

MBA Publiek en Privaat van Nyenrode Business Universiteit
Binnen Nyenrode Business Universiteit komt deze problematiek in de module Verandermanagement & Organisatieontwikkeling (o.l.v. Dr. Frank Lekanne Deprez) van het Modulair MBA Publiek en Privaat aan de orde. Klik hier voor meer informatie.

In de Programmaraad van Modulair MBA Publiek en Privaat zitten o.a. Jose Lazeroms (lid RvB UWV), Ronald Paul (Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken, Havenbedrijf Rotterdam) en Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland) die tevens voorzitter is van de Programmaraad.

Belevings-sessies op 23 augustus en 4 oktober – Nyenrode, Breukelen
Nyenrode organiseert op 23 augustus en 4 oktober aanstaande Belevingssessies waarin actuele MBA onderwerpen centraal staan. Tijdens deze sessies maakt u kennis met de MBA staf, alumni en huidige deelnemers. Daarnaast neemt u deel aan een interactief proefcollege van één van onze kerndocenten. Op woensdag 23 augustus geeft Prof. Dr. Bert Kersten een inkijk in zijn module ‘Bedrijfsprocessen en ICT’. Deze module beoogt deelnemers inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen en -ketens in de eigen organisatie en de wijze waarop ICT bedrijfsprocessen kan ondersteunen, waardoor deze betrouwbaarder, efficiënter en effectiever kunnen worden.

Aanmelden
U kunt zich als publieke en private organisatie hiervoor gratis aanmelden via de website van Nyenrode. Klik daarvoor hier. Relaties van PPS Netwerk Nederland zijn daar ook van harte welkom. Het totale modulenaanbod en startmomenten kunt u hier vinden.

PPS Netwerk Nederland en Nyenrode Business Universiteit, 20 juli 2017