Projectomschrijving

Met de herontwikkeling Hart van Zuid (het stadsdeelcentrum van Rotterdam zuid, rondom het Zuidplein) beoogt de gemeente Rotterdam een blijvende fysieke en sociale impuls te geven aan Rotterdam Zuid. Dit gebied wordt jaarlijks intensief gebruikt door ca 13 miljoen bezoekers. Het project bevat verschillende deelopgaven zoals het versterken en ontwikkelen van een (inter)nationaal entertainment en evenementen-/congrescentrum, Ahoy-Business & Leisure Area, het ontwikkelen en versterken van het aanwezige centrumgebied in de vorm van winkelcentrum, culturele faciliteiten en verblijfsgebied gekoppeld aan één van de drukste bus- en metro knooppunten van Nederland, knooppunt Zuidplein, infrastructurele ambities en een sociaal-maatschappelijk (her)ontwikkelingsprogramma.

Stand van zaken 2012
Voor de tweede fase van de aanbesteding van de integrale gebiedsontwikkeling van een nieuw stadscentrum voor Rotterdam-Zuid en Ahoy heeft de gemeente Rotterdam drie private partijen geselecteerd: Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, Koninklijke BAM Groep en de combinatie Strukton Integrale Projecten/ASR Vastgoed Ontwikkeling/John Laing Investments. Deze partijen hebben zich in de eerste fase van de aanbesteding gekwalificeerd door hun eerdere ervaringen met complexe gebiedsontwikkeling.

Soort

areadevelopment

Categorie

PPS

Sector

Gebiedsontwikkeling

Regio

Rotterdam

Contractwaarde

niet bekend

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Welke partijen deden mee in de (Europese)aanbesteding?

De gemeente Rotterdam zoekt een partner die verantwoordelijkheid wil dragen voor de integrale ontwikkeling van het plangebied en die, samen met de gemeente Rotterdam, het Project Hart van Zuid tot een succes gaat maken.

De partner, die de aanbesteding gegund wordt, moet een aantal verplichte onderdelen realiseren:
– Een vernieuwd busstation;
– Een kunstenpand (een nieuw theater Zuidplein en bibliotheek);
– Een nieuw zwembad ter vervanging van het huidige Zwembad Charlois;
– Een internationaal congrescentrum;
– Het toekomstbestendig maken van de Beurs- en evenementenhallen van Ahoy

Naast dit verplichte pakket krijgt de uiteindelijke contractpartner de mogelijkheid om binnen het plangebied andere ontwikkelingen te realiseren. Uiteindelijk kan dan een totale gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd die Hart van Zuid echt het centrum van Rotterdam Zuid maakt en er voor zorgt dat het een aantrekkelijk knooppunt voor de regio.

Drie partijen geselecteerd
In januari 2012 zijn drie partijen geselecteerd voor de concurrentiegerichte dialoog: Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling, Koninklijke BAM Groep en de combinatie Strukton Integrale Projecten/ASR Vastgoed Ontwikkeling/John Laing Investments.

Ballast Nedam
Op 29 oktober 2013 is bekend geworden dat een consortium van Ballast Nedam is geselecteerd om de opdracht uit te voeren

Consortium

 Ballast Nedam

Opmerkingen

De aanbesteding vindt mede plaats op basis van een informele marktconsultatie, en is gestart in maart 2010

Op donderdag 17 november 2011 heeft de gemeente Rotterdam vier aanmeldingen ontvangen van gegadigden voor de aanbesteding

In november en december 2011 beoordeelt het projectbureau de 4 aanmeldingen om te bepalen welke drie gegadigden zich kwalificeren voor de competitie. Middels een concurrentiegerichte dialoog wordt uiteindelijk één partner gekozen met wie de gemeente Rotterdam een overeenkomst zal afsluiten om de integrale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid vorm te geven en te realiseren.
De huidige verwachting is dat deze overeenkomst in het najaar van 2012 tot stand zal komen.

Website(s)

www.hethartvanzuid.nl