Heel Holland Herbestemt: De ingrediënten voor een succesvolle herbestemming

|

Vrijdag 27 mei 2016 vond het symposium over herbestemmen en transformatie plaats in Utrecht. Vanuit de 4 belangrijkste invalshoeken (gebruiker, markt, financier en lokale overheid)…

Vrijdag 27 mei 2016 vond het symposium over herbestemmen en transformatie plaats in Utrecht. Vanuit de 4 belangrijkste invalshoeken (gebruiker, markt, financier en lokale overheid) is het onderwerp tegen het licht gehouden en met de ruim 85 aanwezigen gezocht naar de belangrijkste ingrediënten om tot succesvolle herbestemming te komen.

Helma Born (Procap) opende het symposium: “In 20 jaar is er veel veranderd. Steeds vaker zijn herontwikkeling, herbestemming en hergebruik dé manier om duurzame ontwikkelingen van gebieden en gebouwen op gang te krijgen. Dat levert interessante samenwerkingen op én vraagt om actieve kennisdeling tussen betrokkenen. Door van elkaar te leren, begrijpen we beter hoe je tot succesvolle herbestemming komt en wie je daar voor nodig hebt.”

Paulus Jansen (Wethouder, Gemeente Utrecht) sprak over de rol van overheid bij herontwikkeling: “Die is er op gericht om ruimtelijke kaders en condities te scheppen zonder alles dicht te timmeren. De overheid moet geen blauwdruk maken, maar een stip op de horizon bieden, flexibel zijn en bereid mee te bewegen met initiatiefnemers en gebruikers. Alleen kaders stellen die echt nodig zijn.”

Barend Jan Schrieken (Nationaal Restauratie Fonds) gaf zijn visie over de toekomst van herbestemmen: “Langdurig leegstaand vastgoed biedt kansen voor herbestemming, want gebruikers van vastgoed zorgen voor behoud ervan. Koester de groep die tijd, energie en geld wil steken in transformatie. Die mensen zorgen ervoor dat het werkt. Een goede nieuwe functie is essentieel, waarbij in feite iedere functie kan, mits goed afgestemd op gebouw en locatie.”

Maraget Zeeman (Expertteam Transformatie RVO en oud-directeur Jupthaas Wonen Nieuwegein) deelde haar ervaringen met de transformatie van leegstaande kantoren tot woningbouw: “De sleutel tot succes is toch het doen, in plaats van het (blijven) denken. Niet bang zijn om te falen, niet alleen je eigen succes voorop stellen, maar ook samen iets willen beginnen en elkaar iets kunnen gunnen. Een andere manier van uitvragen past goed bij transformatie, dus geen uitgebreide bestekken meer. En de eindgebruiker is onmisbaar, dus betrek die toekomstige huurder ook vanaf het begin. Er is veel meer mogelijk op het gebied van herbestemmen van kantoren dan veel gemeenten en corporaties denken. Zowel in regelgeving als in subsidies is veel mogelijk, maar men moet wel durven en doen.”

Siemen Cox (RotterZwam / Bluecity 010), succesvol stadslandbouwer, staat aan de wieg van de herbestemming van Tropicana, een oud zwembad in Rotterdam waar nu o.a. oesterzwammen worden gekweekt. “Nederland is overgereguleerd en dat kan duurzame herontwikkelingen sterk in de weg staan. Het moet niet gaan om de regels zelf, maar om het doel van de regel. Leg dat vast. Teveel focus op de prins op het witte paard, maakt dat je de koning op de ezel mist. Gemiste kans dus. Kijk als overheid verder dan beleid, dan de regels en koeter diegenen die iets nieuws durven aangaan.”

Het tweede deel van de middag is er, met de inleidingen in het achterhoofd, uitvoerig discussie gevoerd met de zaal. Herbestemmen is actueel, heeft toekomst en vraagt om veerkracht, vertrouwen en vrijheid. Het gaat om meer dan de ontwikkeling van een gebouw of gebied. Het vraagt om een cultuurverandering, waarbij anders naar regels, waarde en financiering wordt gekeken. Waar start-ups beter worden gefaciliteerd en waar lokale initiatieven worden gefaciliteerd en uitgenodigd.

De ingrediënten voor een succesvolle herbestemming volgens de sprekers? Inhoudelijke ambitie uitspreken, kaders stellen, visionairs de vrijheid geven, faciliteren van de personen die het initiatief willen nemen, durven, gunnen, kunnen falen, innovatie, lef tonen en vooral, gewoon doen.

BouwRegieNetwerk, 27 mei 2016

Heeft u nog vragen over deze bijeenkomst of over herbestemming in het algemeen? Neem dan contact met ons op via info@bouwregienetwerk.nl