“Heldere visie op eigen onderwijs(vastgoed) zorgt voor hoge mate van duurzaamheid en dienstverlening”

| | |

Uit recent praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij regionale opdrachtgevers waaronder gemeenten en onderwijsinstellingen sterk te wensen…

Uit recent praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij regionale opdrachtgevers waaronder gemeenten en onderwijsinstellingen sterk te wensen overlaat. Elte Palm (Projectmanager PPS Netwerk Nederland) sprak met Klaas Galjaard (consultant Het NIC) over de resultaten van het onderzoek en vroeg hen waar we nu staan en welke stappen we nog moeten nemen om duurzaam inkopen en energiebesparende maatregelen naar een hoger niveau te tillen.

Uit het onderzoek (uitgevoerd door Het NIC en INNAX) kwam naar voren dat:

1) Ruim de helft van de ondervraagden de kwaliteit van het contract verbeterd kan worden (zoals bandbreedte, boetes e.d.);
2) Er ongunstige tarieven zijn overeengekomen (door een slechte of zelfs geen inkoopstrategie);
3) Er weinig tot niets wordt gedaan aan verduurzaming van gebouwen.

“Tijdens het onderzoek gaven zowel publieke opdrachtgevers (o.a. gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen) als marktpartijen (o.a. adviesbureaus en installateurs) aan dat energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking nog beter moet worden geïmplementeerd en georganiseerd. Beide partijen hebben hun beleid en doelen de laatste jaren hoger gelegd en willen duurzame energie zoveel mogelijk uit Nederland halen in plaats van bijvoorbeeld uit Scandinavië. Ook willen ze zelf duurzame energie opwekken middels zonnepanelen of windmolens. In het energiecontract dient hier men wel rekening mee te houden, zodat onder andere teruglevering mogelijk is op basis van goede voorwaarden en prestatie-afspraken”, aldus Klaas Galjaard (consultant bij Het NIC).

 

Er ligt nog een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing in gebouwen. Hoe komt dat volgens u?

Klaas Galjaard: “Een gebrek aan een integrale denk -en werkwijze op het gehele duurzaamheidsaspect. Men installeert bijvoorbeeld LED-lampen in een gebouw en dat was het dan. Met een eenvoudige nulmeting en gerichte aanpak eventueel gecombineerd met externe financiering die betaald wordt uit de energiebesparing of duurzame opwekking, is er veel meer mogelijk. Hierdoor kan duurzaamheid enkele niveaus hoger getild worden en dat zonder ingewikkelde constructies of dat er onder aan de streep extra geld nodig is. Belangrijk is om aan de voorkant een grondige analyse te doen van de opgave en het vaststellen van de duurzaamheids-doelstellingen. Op basis daarvan kan men de juiste strategische keuzes maken voor het behalen van de doelstellingen en het realiseren van energiezuinige of energieneutrale gebouwen”.

 

Kunt u een aansprekend voorbeeld uit de praktijk geven?

Klaas Galjaard: “Amarant Groep uit Tilburg. Het NIC was gevraagd om een aanbesteding te begeleiden voor het inkopen van een installateur die LED-lampen zou gaan installeren. INNAX hebben wij gevraagd ons hierbij te ondersteunen. Door het stellen van de juiste vragen aan Amarant over hun vastgoedportefeuille en de te behalen duurzaamheidsdoelstellingen, hebben wij hen geholpen om de vraag zo scherp mogelijk te formuleren en deze integraal in de markt te zetten. Amarant wilde in eerste instantie hun verlichtingsinstallatie vervangen voor LED”.

Volgens Amarant Groep bleek uit de analyse van Het NIC dat deze aanpak beter kon en eveneens voor de lange termijn een duurzamere oplossing zou bieden. Daarnaast was er nog onvoldoende beleid ontwikkeld waardoor bij het maken van een strategie veel vragen onbeantwoord bleven. Nadat er beleid was geschreven en meer inzicht in de vastgoedportefeuille was verkregen heeft Aamarant Groep hun duurzaamheidsambities concreet kunnen vertalen in resultaten (o.a. een hoge mate van energiebesparing en daardoor ook betere dienstverlening aan de gebruikers van het vastgoed) door een pilot project te starten voor het installeren van LED-lampen en zonnepanelen.

 

EnergieScan: in 5 stappen eenvoudig en snel (energie)kosten besparen op uw vastgoed

Op verzoek van opdrachtgevers die inzichtelijk willen krijgen wat zij aan energiekosten kunnen besparen op hun vastgoedportefeuille, waar de grootste aandachtsgebieden/ verbeterpunten liggen en wat de te nemen stappen zijn (van voorbereiding naar aanbesteding en implementatie energie-besparingsmaatregelen), hebben wij de EnergieScan ontwikkeld. Deze scan is gratis aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Juli 2018