Herontwikkeling De Knoop officieel van start

| |

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf 2017 nemen verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw. Het…

Aanleiding
Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). In dit kader hebben het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) en de Belastingdienst het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

De ontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een forse besparing mogelijk op de kosten van de Rijkshuisvesting door een veel intensievere benutting van de beschikbare ruimte, met bijdetijdse ICT, passende cateringfaciliteiten en een goede beveiliging.

Gunning
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 2 juni 2015 het consortium R Creators geselecteerd als winnaar in de aanbesteding. De onherroepelijke gunning was op 23 juni 2015. Maandag 20 juli 2015 tekenden het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium R Creators het DBFMO-contract voor de herontwikkeling van het rijkskantoor De Knoop.

Consortium
Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp dat het consortium R Creators heeft aangeboden is van de hand van de architecten Cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing).

Op 19 mei 2016 reikte het Rijksvastgoedbedrijf het Aanvangscertificaat uit aan consortium R Creators, een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam. Het aanvangscertificaat bevestigt dat R Creators voldoet aan een aantal door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden om aan het werk te beginnen. Hiermee start de herontwikkeling van Rijkskantoor de Knoop officieel.

Herontwikkeling
In januari 2016 is R Creators gestart met de voorbereidingen voor de herontwikkeling, waaronder het verwijderen van asbest. De werkzaamheden zullen binnen het pand plaatsvinden en hiervoor gelden strikte veiligheidsnormen. Daarnaast werden begin 2016, 22 platanen verplaatst. Gedurende een periode van twee jaar worden de bomen in depot geplaatst waarna ze teruggeplaatst worden. Dinsdag 21 juni 2016 werden de bouwwerkzaamheden symbolisch gestart.

Andere onderdelen van de herontwikkeling zijn:
Gedeeltelijk slopen en strippen van de huidige kazerne. Uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken;
De aanbouw van een vergadercentrum voor 1000 bezoekers;
Het transformeren van het casco van de voormalige Knoopkazerne tot rijkskantoor;
Het verbinden van het vergadercentrum met de getransformeerde Knoopkazerne door onder andere een atrium;
Het herinrichten van de buitenruimte met onder andere het Knoopplein en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

PPS Netwerk Nederland, 21 juni 2016