Herontwikkeling van cultureel/monumentaal erfgoed: Hoe van idee naar robuuste, duurzame exploitatie?

|

De leegstand van monumentaal vastgoed in Nederland groeit snel. Leegstand van kerken, scholen, forten, kazernes, boerderijen en industriële complexen wordt veelal veroorzaakt doordat het gebouw…

De leegstand van monumentaal vastgoed in Nederland groeit snel. Leegstand van kerken, scholen, forten, kazernes, boerderijen en industriële complexen wordt veelal veroorzaakt doordat het gebouw voor de huidige/voormalige functie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het is echter – voor zowel gemeenten als eigenaren – wel van belang erfgoed te behouden en beschermen. Een goede oplossing is dan om dergelijke objecten een nieuwe functie te geven en te herbestemmen. Dit klinkt gemakkelijk, maar blijkt lastiger in de praktijk. Immers, de kunst hierbij is om het erfgoed een nieuwe, rendabele functie te geven, die in de directe omgeving toevoegde waarde heeft, die geen overlast veroorzaakt en die rechtdoet aan het bijzondere karakter van het erfgoed.

BouwRegieNetwerk organiseert op donderdag 12 mei 2016 een seminar waarbij we ingaan op de (on)mogelijkheden bij herstemmen van cultureel erfgoed. Aan welke knoppen valt te draaien? Hoe vindt u nieuwe exploitanten? Hoe te komen tot een sluitende businesscase en een effectieve samenwerking? Welke rol speelt onderhoud en beheer op de lange termijn? E.e.a. doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden; een aantal succesvolle herontwikkelingsfases waaronder ‘Vuurtoreneiland’ en de ‘Rietveldkerk’. Wat zijn de kansen, bedreigingen en uitdagingen van herontwikkeling?

U kunt via deze link meer informatie vinden over het programma.