‘Het doel is continu te blijven besparen gedurende de ESCo periode’

| |

Sportbedrijf Lelystad heeft de ambitie Sportcentrum De Koploper te verduurzamen zonder dat de bezoekers extra hoeven te betalen.

Sportbedrijf Lelystad heeft de ambitie Sportcentrum De Koploper te verduurzamen zonder dat de bezoekers extra hoeven te betalen. Het sportcentrum omvat vijf zwembaden, tennisbanen, squashbanen, een klimhal en kantoren. Afgelopen week tekenden Grontmij en Sportbedrijf Lelystad een projectontwikkelovereenkomst om samen een ESCo op te zetten en de exploitatie van de energievoorziening voor verwarming van Sportcentrum De Koploper voor te bereiden. De energievoorziening bestaat uit een nieuwe biomassaketel en een bestaande gasketel.

Risico’s worden gedeeld tussen Grontmij en Sportbedrijf Lelystad

Binnen de ESCo wordt de inkoop van de energievoorziening en de exploitatie namens Sportbedrijf Lelystad voor de komende 6 jaar vanuit een prestatiecontract verzorgd met een optie tot 6 jaar verlenging. Sportbedrijf Lelystad zit volledig aan het stuur, Grontmij levert de expertise en routine. De prestaties worden dusdanig vastgelegd dat de risico’s gedeeld worden waarbij de vergoeding van Grontmij afhankelijk is van de geleverde prestaties. “Het belang van Sportbedrijf Lelystad binnen een ESCo is gelijk aan het belang van Grontmij. Samen willen we de implementatie en de exploitatie van het energiesysteem zo optimaal mogelijk verzorgen qua prijs en kwaliteit. Het doel is continu te blijven besparen gedurende de ESCo periode”, aldus Maurice Bakkers, afdelingshoofd Energie bij Grontmij.

De huidige energiekosten van het Sportbedrijf bedragen ruim 350.000 euro per jaar. Met het nieuwe duurzame energiesysteem en verdere optimalisatie van de huidige binneninstallatie kunnen de energiekosten inclusief beheer en overige exploitatiekosten met 55.000 euro dalen.

ESCoNetwerk.nl, 16 mei 2014
Foto: www.de-koploper.nl