Het duurzaam realiseren van gemeentelijk vastgoed via een versneld aanbestedingsproces. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

| | |

Veel publieke partijen zoals gemeenten hebben te kampen met verouderde huisvesting zoals een provinciehuis, gemeentehuis of onderwijsinstelling. De daarbij behorende kosten voor onderhoud en energie…

Veel publieke partijen zoals gemeenten hebben te kampen met verouderde huisvesting zoals een provinciehuis, gemeentehuis of onderwijsinstelling. De daarbij behorende kosten voor onderhoud en energie kunnen dermate hoog zijn dat (ver)nieuwbouw de meest logische en duurzame oplossing is om de kwaliteit langjarig te borgen. Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen decentrale overheden, bouwbedrijven en/of exploitanten kan een nuttig en soms noodzakelijk instrument zijn om huisvestingsprojecten met een hoge kwaliteit tegen lage exploitatiekosten (alsnog) te realiseren. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft d.m.v. zo’n PPS-aanpak een versnelde aanbesteding voor een energie-neutraal Raadhuis kunnen organiseren dat mogelijk het meest duurzame van Nederland wordt. Er is hier gekozen voor een zogenaamd DBM (Design-Build-Maintain)-contract van 20 jaar.

PPS Netwerk Nederland organiseert op 26 maart 2014 in Utrecht van 14.00-17.00 i.s.m. Johan Baars (projectleider gemeente Krimpen aan den IJssel), Math Feijen (adviseur OPPS) en Werner Schoeman (LSa) een praktijkseminar waarin het nieuwe raadhuis van de gemeente Krimpen aan den IJssel centraal staat. Daarbij wordt ingegaan op de gekozen contractvorm DBM (Design-Build-Maintain) en de versnelde aanbestedingsprocedure van 5 maanden. Tijdens het seminar worden de volgende vragen door betrokken praktijkexperts beantwoord:

•Waarom heeft de gemeente Krimpen aan de IJssel gekozen voor een PPS?
•Hoe bepaal je als gemeente de gewenste kwaliteit van nieuwe huisvesting?
•Hoe is de versnelde aanbestedingsprocedure in zijn werk gegaan?
•Hoe stuur je in de aanbestedingsprocedure op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit en lage exploitatiekosten binnen een passend budget?
•Hoe zijn de bewoners geïnformeerd en meegenomen in dit project?
•Hoe is de gemeenteraad overtuigd van een project waarbij van te voren niet duidelijk was hoe dit eruit kwam te zien?

Aanmelden
U kunt zich vooraanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl Vervolgens ontvangt u van ons een email waarin wij u verzoeken uw aanmelding al dan niet definitief te maken. Klik hier voor het programma. Let op het aantal plaatsen is beperkt!