“Het is van belang om ESCo’s op te tuigen met meer waarde dan alleen energiebesparingen.”

| | |

Recent gepubliceerd onderzoek ‘A model approach to finance industrial energy efficiency projects’, mede uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (klik hier voor download), laat belangrijke rol ESCo’s zien…

Recent gepubliceerd onderzoek ‘A model approach to finance industrial energy efficiency projects’, mede uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (klik hier voor download), laat belangrijke rol ESCo’s zien in het energie-efficiënter maken van industriële utilities.  Het onderzoek toont aan dat het opzetten van een ESCo over meer gaat dan beschikking hebben over de technische kennis om installaties zuiniger te maken. De grootste uitdaging ligt veelal in het organiseren en het inrichten van een ESCo.

Praktijkcases- en deskundigen onderstrepen het belang om te investeren in de relatie met stakeholders en in de juridische en financiële kennis om haalbare business cases vorm te geven.

Belangrijke rol ESCo’s 

Energy Service Companies (ESCo’s) vervullen een belangrijke rol bij het energie-efficiënter maken van industriële utilities. Deze bedrijven hebben de technische kennis om installaties zuiniger te maken. Daarnaast hebben ze ook de juridische en financiële kennis om sluitende business cases vorm te geven.

Dat blijkt uit de recente studie ‘A model approach to finance industrial energy efficiency projects’ (download). Het onderzoeksbureau CO2-Net voerde deze studie uit samen met Deltalinqs, FME, NLII, Energie Nederland en de Universiteit van Utrecht, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en TKI Energie & Industrie van Topsector Energie.

Expertise in energie efficiency

‘Fabrikanten focussen op hun core business, en dat is het maken van hun product’, zegt Erica Dioguardi, die namens CO2-Net betrokken was bij de studie. ‘ESCo’s ontdekken mogelijkheden die fabrikanten over het hoofd zien. Juist door hun expertise en core-business in energie efficiency.’ Op 25 september 2018 spreekt Erica Dioguardi over dit rapport op het seminar Industrial Energy Efficiency van KIVI (Koninklijke vereniging van ingenieurs). Het rapport is ook ingebracht aan de klimaattafel voor elektriciteit en zal worden besproken met de vertegenwoordigers van onder andere de klimaattafel industrie.

Er komt behoorlijk wat kijken bij het inrichten van een ESCo, zegt Giovanni Bartucci, Executive Vice president in de raad van bestuur van Alperia Bartucci, een ESCo-bedrijf met het operationele hoofdkantoor in het Noord-Italiaanse Soave. ‘Kennis van wetgeving en lokale regels, financiële en technische knowhow. Engineering hoort erbij, en je moet ook sterk zijn in het maken van risicoanalyses.’

Geen opdrachtgever maar partner

Kwaliteit gaat bij een ESCo altijd voor snelheid. ‘Het is van belang om te investeren in de relatie met het bedrijf waarvan de utilities geoptimaliseerd worden’, zegt Bartucci. ‘Bedrijven met wie je een ESCo-contract afsluit worden partners, we zien ze niet meer als klant. Dat is logisch, het is allemaal delicaat. Je komt in het hart van het productieproces.’

Volgens Paul Stroomer, van ENGIE Ventures & Integrated Solutions, is het van belang om ESCo’s op te tuigen met meer waarden dan energie alleen. ‘Je hebt andere drivers nodig naast energiebesparing. Vaak krijg je bijkomende voordelen op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit of veiligheid. Als je daar een concrete waarde aan weet te hangen, levert het je net die extra opbrengsten op waardoor het een haalbare business case wordt.’

Meer weten?