Hoe duurzame zorghuisvesting geld, kwaliteit én gezondheid oplevert?

| | |

Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair…

Ondanks het feit dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 10% van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving, staat duurzaamheid nog niet bij alle zorginstellingen hoog op de agenda. De prioriteit ligt bij de gezondheid van de cliënt (en terecht!) terwijl duurzaamheid doorgaans gelijk wordt gesteld met energiezuinigheid. En dat wordt weer vaak gezien als een initiatief waarbij grote financiële investeringen noodzakelijk zijn. Echter blijkt uit de praktijk dat energiezuinige en met name energie-neutrale gebouwen zorgen voor een verlaging van het ziekteverzuim bij werknemers en het vergroten van de gezondheid van cliënten. Door het investeren in een duurzaam gebouw krijg je als zorginstelling deze ‘bijvangst’ er dus gratis bij. Maar wat kost het realiseren van duurzaam zorgvastgoed in bestaande verouderde panden en hoe organiseer ik als zorginstelling een haalbare businesscase?

Circulair Bouwen en financiële routes naar realisatie
Steeds meer zorginstellingen kijken naar alternatieve routes, zoals circulair herontwikkelen, voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat door circulair en flexibel te bouwen, twintig tot dertig procent kan worden bespaard t.o.v. traditioneel bouwen waarmee de beleggingswaarde van het gebouw zo’n twintig procent hoger wordt. En dan ben je ook nog eens duurzamer bezig. Het resultaat van de hergebruik-route kan zich meten met nieuwbouw zowel op het gebied van energieverbruik als op dat van uitstraling en kwaliteit. ‘s Heeren Loo is hiervan een mooi voorbeeld. Door stevige bezuinigingen en een terugtrekkende overheid, zijn zorginstellingen ook benieuwd naar de financiële haalbaarheid van nieuw te herontwikkelen zorghuisvesting en de voorwaarden van beleggers/investeerder of coöperaties om hierin te investeren.

Waar liggen kansen voor toekomstbestendige zorghuisvesting?
PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. zorginstelling ‘s Heeren Loo, Omnia Wonen en re-born bv op 12 april 2018 (14.00-17.00) bij ‘s Heeren Loo (Berkenweg 11, Amersfoort) een strategie-sessie (voor slechts 15 bestuurders en directeuren huisvesting van zorginstellingen) waar we ingaan op de kansen en de te nemen stappen voor het realiseren van toekomstbestendige zorghuisvesting in de wijk. Circulaire Bouwcasus ‘s Heeren Loo staat tijdens dit seminar centraal en wordt door de diverse actoren toegelicht. Daarnaast gaat u leren uit praktijkcasus ‘s Heeren Loo: wat waren de keuzes en afwegingen, wat werkte daar in het bijzonder goed en wat waren leer- en verbeterpunten? Hoe ga je je opgave financieel haalbaar maken? En wat zijn de (on)mogelijkheden en voordelen om het eigendom van uw vastgoed over te dragen aan risicodragende ontwikkelaars?

Klik hier voor meer informatie over het programma en (gratis) aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 20 februari 2018