Hoe garandeert u uw bewoners duurzame huisvesting en extra comfort?

| |

Volg op woensdag 7 mei een gratis rondleiding bij de duurzame klimaat- en warmwater installatie van het Utrechtse complex met 23 sociale huurwoningen en 3…

Met een rondleiding bij de WKO-installatie in de Prinses Margrietstraat

Het begrip ‘duurzaamheid’ is terug te vinden in elke website en jaarverslag van vrijwel iedere woningcorporatie. Met die woorden is echter nog niet gezegd dat daarmee ook daadwerkelijk inhoud aan verduurzaming is gegeven. Woningcorporaties hebben op dit moment veelal te maken met hoge energierekeningen door stijgende brandstofprijzen, terwijl men tegelijkertijd de ambitie heeft de bestaande portfeuille zo efficiënt mogelijk te verduurzamen. (Decentrale) Energieopwekking uit hernieuwbare bron (WKO, WKK, Geothermie etc.) kan voor woningcorporaties oplossing bieden.

Deze duurzame installaties zijn een substantiële stap naar kwalitatief hoogwaardige huisvesting en hebben een robuuste technologie, maar vereisen ook een goed ontwerp en een deugdelijke installatie. Als woningcorporatie kunt u dit zelf exploiteren of uitbesteden aan een externe partij (ESCo). Een ESCo kan aanleg, beheer, onderhoud én financiering van de energie-installatie van gebouwen verzorgen waardoor u als woningcorporatie ontzorgt wordt en niet per definitie zelf hoeft te investeren.

Hoe garandeert u uw bewoners duurzame huisvesting en extra comfort?

In de wijk Zuilen in Utrecht ontwikkelde Mitros Projectontwikkeling een bijzonder complex, bestaande uit 23 sociale huurwoningen en drie groepswoningen met o.a. een duurzame klimaat- en warmwaterinstallatie door middel van warmte koude-opslag (WKO). Hoe ervaart Mitros dit tot nu toe en wat zijn voor hen de leerervaringen? Directeur projectontwikkeling Danny Wijnbelt deelt graag zijn ervaringen met u. Aan het woord komen verder John Braakman (directeur ZON Energie), Caspar Boendermaker (senior adviseur BNG Bank) en Emirto Rienhart (verduurzamingsadviseur, voorheen Aedes).

Aan het eind van het seminar heeft u antwoord op de volgende vragen:
– Hoe organiseer je collectieve duurzame installaties, het energiebeheer en het energiemanagement?
– Hoe garandeer je comfort aan bewoners?
– Hoe maak je een business case die overall een maximale impact genereert?
– Waar haal je de gelden voor de financiering van duurzame installaties vandaan?
– Is dit het beste zelf te organiseren of beter te outsourcen?

Praktisch

  • Wanneer: Woensdag 7 mei 2014
  • Waar: Utrecht
  • Tijd: 13.30 – 17.00 uur
  • Kosten: Gratis voor woningcorporaties, (de)centrale overheden en deelnemers aan het Netwerk. Anderen betalen €295,-.
  • Aanmelden: aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘Duurzame installaties bij woningcorporaties’
  • Rondleiding? Wilt u gebruikmaken van de rondleiding bij de WKO aan de Prinses Margrietstraat? Geef dan dan aan in uw email

Programma

14.00 – 14.15 uur
Welkom en Introductie
Harry Sterk, directeur ESCoNetwerk.nl

14.15 – 14.45 uur
De sleutelrol van woningcorporaties bij de Nederlandse verduurzamingsopgave sociale woningbouw
Emirto Rienhart, verduurzamings adviseur, voorheen Senior Adviseur Aedes

14.45 – 15.15 uur
Van energietransitiekansen en plannen naar realisatie: hoe werkt dat bij woningcorporaties?
John Braakman, Directeur ZON Energie

15.15 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 16.00 uur
Financiering van energietransities: waar moeten woningcorporaties de gelden voor investeringen in duurzame installaties vandaan halen?
Caspar Boendermaker, Senior Adviseur BNG Bank

16.00 – 16.45 uur
Praktijkcase: verduurzaming bij Mitros
Wat was de ambitie en hoe verliep de roll-out: lessen voor andere woningcorporaties
Danny Wijnbelt, directeur Projectontwikkeling Mitros

16.45 – 17.00 uur
Discussie en vragen uit de zaal

17.00 uur
Borrel en uitwisselingsmogelijkheden