Hoe komen decentrale overheden van Plannen naar Projecten?

| |

Decentrale overheden zonder enige duurzaamheidsambities bestaan niet meer. Dat betekent echter nog niet dat steden en provincies ook daadwerkelijk massaal aan het verduurzamen zijn geslagen.…

Decentrale overheden zonder enige duurzaamheidsambities bestaan niet meer. Dat betekent echter nog niet dat steden en provincies ook daadwerkelijk massaal aan het verduurzamen zijn geslagen. De praktijk blijkt immers vaak nogal weerbarstig. Welke maatregelen werken wel en welke niet? Hoe overtuig ik anderen van de nut en noodzaak van verduurzaming? Welke middelen kan ik inzetten en hoe verhoudt dat zich tot mijn rol en verantwoordelijkheden? “Hij die betaalt bepaalt” of werkt het toch anders?

De praktijk van verduurzamen wijst uit dat projecten vaak erg technisch worden ingestoken. Spreadsheets worden gemobiliseerd en mooi ingevuld met maatregelen. Helaas is verduurzamen niet een kwestie van ‘droogzwemmen’. In de praktijk van alle dag heeft u te maken met vele onzekerheden: Doet de techniek in mijn case wel wat ze belooft? Nog veel belangrijker: hebben mijn stakeholders wel hetzelfde beeld/belang bij mijn visies? Hoe mobiliseer ik hun enthousiasme? Hoe verdeel ik lusten en lasten op een manier die mensen aankunnen en die betekenis voor hen heeft? Duidelijk is hiermee dat niet de techniek uw succes gaat bepalen (de techniek is namelijk reeds beschikbaar), maar de mate waarin u uw stakeholders kunt (mede)mobiliseren. Met andere woorden: het gaat om het goed organiseren en communiceren van uw verduurzamingsplannen.

ESCoNetwerk.nl organiseert op 1 december 2016 een praktijkseminar waarbij we willen ingaan op de vraag hoe we daadwerkelijk verduurzamingsambities aan de praat krijgen. We doen dit niet vanuit theoretische kaders, maar vanuit de praktijk. Wat was er voor nodig om het verschil te maken en dus niet te blijven hangen in mooie woorden, maar echt eerste successen te kunnen vieren? Hoe kunt u als bestuurder of projectverantwoordelijke de juiste stappen maken? Wat werkt wel? Wat (aantoonbaar) niet? Hoe kweekt u allianties en verdeelt u het ‘zoet en zuur’ van verduurzamen op een dusdanige manier dat u een meewerkende alliantie van stakeholders krijgt in plaats van de spreekwoordelijke ‘hakken in het zand’? Hoe kunt u met uw stakeholders schaaleffecten realiseren door integraal naar projecten/kansen te kijken?

We willen enerzijds niet de zaak versimpelen door te stellen dat alles eenvoudig op te schalen valt, maar anderzijds moeten we ook niet elke keer beginnen met een nieuw vel papier. Daarmee creëren we immers onnodig hoge (transactie-) kosten, bouwen vertraging in en drukken we de mogelijke opbrengsten. Het optimum ligt ‘ergens in het midden’, iets van met behoud van differentiatie gaan standaardiseren. In dit seminar zoeken we , mede aan de hand van cases, dit midden op.

Klik hier voor het programma, meer informatie en aanmelding].

——————————————————————————————-
Datum: 1 december 2016
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Rotterdam
Doelgroep: (semi-) publieke partijen en deelnemers van ESCoNetwerk.nl
Kosten: Gratis voor doelgroep
Aanmelden: klik hier
——————————————————————————————-

ESCoNetwerk.nl, 14 oktober 2016