Hoe organiseer ik als opdrachtgever de (ver)nieuwbouw en het onderhoud van waterbouwkundige projecten – 6 november 2014 Utrecht

| | |

Veel waterbouwkundige projecten in Nederland zoals sluizen, bruggen en vaarwegen zijn sterk verouderd. Het vernieuwen of het onderhouden van deze objecten is noodzakelijk voor een…

Veel waterbouwkundige projecten in Nederland zoals sluizen, bruggen en vaarwegen zijn sterk verouderd. Het vernieuwen of het onderhouden van deze objecten is noodzakelijk voor een betere bereikbaarheid voor de binnenvaart, een betere hoogwaterveiligheid tegen overstromingen, en het stimuleren en in stand houden van de lokale economie. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn honderden miljoenen euro’s.

Om deze projecten op de lange termijn op een efficiëntere en duurzamere wijze aan te pakken, worden PPS-contracten zoals (DB)M en DBFM steeds vaker toegepast. De focus ligt hierbij niet alleen op de bouw maar ook op langjarig onderhoud over de levensduur van projecten. Marktpartijen worden hierdoor gestimuleerd om met integrale oplossingen te komen voor de lange termijn.

Keersluis Limmel is het eerste Rijksproject in de watersector dat via een DBFM-contract wordt gerealiseerd. De markt is bij dit project naast het ontwerp, bouw en financiering ook verantwoordelijk voor 30 jaar onderhoud. Op decentraal niveau zijn Waalbrug Nijmegen (DBM-contract), de verbreding van het Wilhelmina kanaal met een nieuwe sluis en de Meppelerdiepsluis (beiden D&C-contract) PPS voorbeelden in de watersector.

PPS Netwerk Nederland en PPSsupport organiseren met Rijkswaterstaat, Strukton en Iter Fidelis op 6 november in het Utrechts Archief (14.00-17.00) een praktijkseminar dat ingaat op de (on)mogelijkheden van PPS constructies voor de renovatie, nieuwbouw als ook het beheer en onderhoud van waterprojecten. Het seminar gaat daarnaast in op vragen zoals hoe houd ik als opdrachtgever grip op langjarige contracten?, Hoe stuur ik op kwaliteit, budget en risico’s, welke risico’s en taken en leg ik bij de markt neer en welke niet? Hoe kan ik prestaties inzichtelijk en beheersbaar maken via een Prestatie Management Systeem (PMS)? Praktijkvoorbeelden Nieuwe Keersluis LImmel en de Meppelerdiepsluis zullen door praktijkexperts worden toegelicht.

Aanmelden
Dit seminar is gratis voor publieke partijen en deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Voor private partijen/niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295€ (excl. BTW). U kunt zich (voor)aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl Vervolgens krijgt u van ons een bevestiging en het programma.