Hoe pak ik mijn krimpgebied aan? – 3 juni

Expertsessie regio Zuid

Bevolkingskrimp is een actueel thema. In de komende decennia krijgt meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten te maken met een dalend aantal inwoners.

Dat vraagt om investeringen in de vorm van tijd, geld en energie in zowel sociaal economische zaken als het voorzieningenniveau. Niet alleen van de gemeente, maar juist ook van niet-overheden (corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven). Ook zij ervaren, naast de bewoners, de gevolgen van krimp dagelijks en hebben veel belang bij een gezamenlijke regionale aanpak.

BouwregieNetwerk organiseert een interactieve bijeenkomst in de regio om met o.a. de gemeente Kerkrade, Procap, gemeentelijke bestuurders, (zorg)ondernemers, maat-schappelijke organisaties en corporaties te bespreken welke (on)mogelijkheden een integrale aanpak bij gebieds- en wijkontwikkeling in krimpgemeentes heeft en hoe dat vorm kan krijgen.

  • Datum: 3 juni 2014
  • Tijd: 13.30 – 17.00 uur
  • Locatie: Eindhoven
  • Doelgroep: Gemeentelijke bestuurders, (zorg)ondernemers, maat-schappelijke organisaties en corporaties
  • Kosten: kosteloos en exclusief voor bovenstaande doelgroep
  • Aanmelden: aanmelden@bouwregienetwerk.nl