Hoe reduceer ik als gemeente budgetneutraal de CO2 uitstoot van mijn gebouwen?

| | |

Veel verouderde gebouwen en (sport/zwem)accommodaties binnen gemeenten hebben een flinke duurzaamheidsimpuls nodig. Gemeenten staan hierbij voor de uitdaging het energieverbruik en de CO2 uitstoot van…

Veel verouderde gebouwen en (sport/zwem)accommodaties binnen gemeenten hebben een flinke duurzaamheidsimpuls nodig. Gemeenten staan hierbij o.a. voor de uitdaging het energieverbruik en de CO2 uitstoot van deze gebouwen terug te dringen. Om dat te realiseren, kijken gemeenten steeds vaker naar (het implementeren van) energiebesparende maatregelen en installaties die duurzame energie opwekken. Het ontbreken van budget is de meest voorkomende reden voor gemeenten om geen of onvoldoende maatregelen toe te passen.

Zero Budget Sustainability (ZBS) is een instrument waarbij gemeenten het bestaande energie-exploitatiebudget kunnen transformeren naar werkkapitaal zodat leveranciers de energiebesparende en opwekkende maatregelen kostenneutraal kunnen implementeren.

Zero Budget Sustainability (ZBS)
Bij ZBS zet de gemeente maandelijks het totale energie-exploitatiebudget apart en betaalt daarmee de energieleveranciers en netwerkbedrijven. Na implementatie energiebesparende en opwekkende maatregelen blijft de gemeente maandelijks het oorspronkelijke energiebudget apart zetten, maar door de genomen maatregelen nemen de energiekosten aantoonbaar af. Met het bespaarde geld betaalt de gemeente de leveranciers van de geïmplementeerde maatregelen. Hierdoor transformeert u het bestaande energiebudget naar investeringsbudget en ben je als gemeente in staat budgetneutraal te groeien naar een duurzame energievoorziening.

Bijkomend voordeel is dat u op deze manier nieuwe duurzame banen creëert die je lokaal kan invullen. Er zijn aanbieders van energiediensten die m.b.v. een webapplicatie controleren of besparingen worden gerealiseerd door de geïmplementeerde maatregel of enkel het gevolg zijn van bijvoorbeeld een warme winter. Hierdoor weet de gemeente zeker dat ze niet meer betaalt dan het oorspronkelijke energiebudget.

De financiële middelen kunnen lopen via hiervoor speciaal opgerichte Stichting Derdengelden zodat de gemeente de financiële middelen enkel kan inzetten voor het betalen aan geselecteerde leveranciers. De financiering van de maatregelen kan op verschillende manieren zoals via BNG en lokale financiers, alsook m.b.v. financieringsconcepten die de leveranciers van energiebesparende en –opwekkende maatregelen hebben ontwikkeld.

Indien een gemeente gebruik maakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde webapplicatie kunnen gemeenten alles online volgen en controleren. Hierdoor weet u zeker dat u budgetneutraal transformeert naar een duurzame energievoorziening. Overigens is deze werkwijze ook uitermate geschikt om woonwijken en bedrijventerreinen te transformeren naar een duurzame energievoorziening.

Om inzichtelijk te krijgen waar voor u als gemeente de kansen en (on)mogelijkheden van Zero Budget Sustainability (ZBS) liggen, organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. de Provincie Groningen, Gemeente Velsen, Gemeente Oldambt, BNG Bank en Facilicom op 25 oktober van 14.00-17.00 in het Provinciehuis Groningen een workshop over ZBS waarin cases van o.a. de gemeente Velsen en de gemeente Oldambt centraal staan.

Gemeenten en andere publieke partijen kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl Klik hier= voor het programma