Hoe The Hague Humanity Hub werkt aan clustervorming

| | |

In de stad van Vrede & Recht was lang geen fysieke plek waar ngo’s, startups, kennisinstellingen en commerciële bedrijven elkaar konden ontmoeten. Tot begin 2018…

‘Het gaat niet over space, maar over purpose en community’, zegt Jill Wilkinson, directeur The Hague Humanity Hub, als ze wordt gevraagd naar de fysieke uitstraling van de hub. ‘Wat hebben we nodig om de community te helpen om meer impact te hebben op de maatschappij’

Wilkinson erkent dat de plek daarbij wel een rol speelt. ‘Toen ik in februari begon, trof ik een waanzinnig mooie kantoorinrichting aan, ontworpen voor ontmoeting en centraal gelegen bij het station. Bereikbaarheid en uitstraling zijn belangrijk om de Hub te laten slagen. Het is daarom goed dat daarin is geïnvesteerd, wat mogelijk werd door de opstartsubsidie van de gemeente en de financiering van de complete inrichting van The Hague Humanity Hub.

UNOCHA, HiiL en BuZa

Grote organisaties namen het afgelopen half jaar al hun intrek in The Hague Humanity Hub. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, opende in Den Haag het centre for humanitarian data van UNOCHA, HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law) is er van het begin af aan bij en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is inmiddels aangesloten als actief member.

‘De grote commerciële bedrijven zijn nog niet voldoende aangehaakt’, zegt Branko van Loon, programmamanager van de gemeente Den Haag. ‘We merken dat grote IT-bedrijven bijvoorbeeld wel geïnteresseerd is, maar eerst nog de kat uit de boom kijkt. Uiteindelijk hopen we dat zij hun corporate innovatiemedewerkers naar de hub sturen.’

Meer dan een plek

De hub heeft, nog geen half jaar na de opening, al een flinke reputatie opgebouwd. De private offices zijn allemaal verhuurd, er zijn ruim 30 organisaties die de flexplekken gebruiken en Wilkinson is inmiddels druk bezig om van de hub meer dan een hip kantoor te maken. ‘Twynstra Gudde en Tertium hebben met de gemeente Den Haag een framework neergezet van waaruit ik mijn eigen visie kan ontwikkelen. Er is een businesscase voor het eerste jaar, maar voor het langetermijnsucces moet de community centraal staan. Dat betekent dat er waardevolle verbindingen moeten ontstaan tussen actoren. Hiervoor moeten mijn team en ik heel goed begrijpen wat de uitdagingen en kansen zijn van de sector. Dan gaat het over bijvoorbeeld:

  • Hoe om te gaan met de nieuwste technologieën zoals artificial intelligence, machine learning, blockchain
  • Het creëren van duurzame business modellen in een veranderende krachtenveld

‘Er is een aantal concrete ideeën die we aan het uitwerken zijn, maar die houd ik nog even voor mezelf’, vertelt Wilkinson. De strategie die ze hanteert is echter wel duidelijk. Langs drie lijnen wil ze met de community innovatie stimuleren:

  • Active knowledge brokering en matchmaking, vergroten van wederzijdse kennis van kennis, producten en doelen van de leden and verbindingen opzetten.
  • Vergroten van het bewustzijn, het agenderen van trends en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de community members.
  • Kennisoverdracht, het achterhalen van kennis-gaps binnen de community en daar actief op inspelen via bijvoorbeeld masterclasses, trainingen of het faciliteren van workshops.
  • Toepassen van kennis, actief werken aan innovaties en vergroten van impact via bijvoorbeeld gezamenlijke projecten, challenges en andere versnellers

Humanity Hub als tennisclub

‘Dit vormt dat basis voor de programmering’, zegt Wilkinson. ‘Het organiseren van evenementen is niet onze bestaansrecht. Alles draait om het tastbaar bijdragen aan de community van ngo’s. Niets van wat wij doen is vrijblijvend.’ Wilkinson trekt graag de vergelijking met de tennisclub. ‘Als je wilt tennissen moet je komen opdagen en kun je samen innoveren. Wij organiseren de trainingen, toernooien en feesten.’

Het is dan ook mogelijk om zonder eigen tennisbaan te hebben, lid te worden van The Hague Humanity Hub-community. ‘Er zijn nu wat startups en grotere bedrijven die lid zijn geworden, maar met hun kantoor op een andere locatie zitten. Wanneer ze willen, kunnen ze echter bij ons werken en meedoen aan activiteiten.’

Impact city

En innovatie is ook snel nodig, stipt Van Loon aan. ‘Het aantal slachtoffers van humanitaire rampen is de laatste tien jaar verviervoudigd en de kosten van humanitaire hulpverlening zijn verdrievoudigd. Dat is geen houdbare situatie. Er zijn ruim 65 miljoen mensen de vlucht en ngo’s moeten kiezen welke ramp ze aanpakken en hoe ze dat zo effectief mogelijk aanpakken, zodat ze met minder geld meer bereiken.’

‘Dat kunnen ze niet alleen, daarvoor zijn experts nodig uit andere sectoren. En daar hopen we met The Hague Humanity Hub aan bij te dragen. De ambitie is om echt een impact te hebben en innovaties te ontwikkelen die wereldwijd worden toegepast en ontstaan zijn in de hub.’

Lees ook: Deel 1: Hoe je als gemeente bepaalt waar de clusterkansen liggen 
Deel 2: Wat is de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van een hub?

Seminar ontwikkeling innovatieve werklocaties en campussen bij de Humanity Hub Den Haag

Op 21 november 2019 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. BouwRegieNetwerk de vierde editie van het succesvolle seminar ‘Ontwikkeling van Innovatieve Werklocaties en Campussen’.  Het doel van dit seminar is om een verdiepingsslag te maken in het uitwisselingen van best practice ervaringen aan de hand inspirerende cases o.a. Brainport Industries Campus en The Hague Humanity Hub.

Programma en aanmelden 

Meer informatie: Wilt u meer informatie over dit interview of met andere professionals van gedachten wisselen rondom dit thema, stuur een bericht aan secretariaat@ppsnetwerk.nl. Wij brengen u dan in contact met relevante gesprekspartners en/of nodigen u uit voor activiteiten gerelateerd aan dit thema.