“Houding en gedrag succesfactor bij integrale contractvormen”

| | |

“Het succes van een integraal contract wordt voor 80% bepaald door houding en gedrag van de contractpartners”. Dat is een van de uitkomsten van de kennissessie…

“Het succes van een integraal contract wordt voor 80% bepaald door houding en gedrag van de contractpartners”. Dat is een van de uitkomsten van de kennissessie ‘het managen van (samenwerking bij) integrale contracten op decentraal niveau van 18 januari jl.’ Met de aanwezige gemeenten is een (voorlopige) top 5 van de grootste do’s en don’ts opgesteld waar wij mee aan de slag gaan via een zogeheten Community of Practice (CoP).