Infrabeleid gemeente kan beter af zijn met PPS

| | |

Veel gemeenten kampen met achterstallig onderhoud van hun openbare infrastructuur. TNO meldde recent nog dat alleen al 40.000 betonnen bruggen in ons land dringend onderhoud…

Veel gemeenten kampen met achterstallig onderhoud van hun openbare infrastructuur. TNO meldde recent nog dat alleen al 40.000 betonnen bruggen in ons land dringend onderhoud nodig hebben. Deze achterstanden opheffen is een uitdaging, zeker nu geld nauwelijks beschikbaar is. Daar komt bij dat nieuwe wetgeving ertoe leidt dat het voor gemeenten steeds moeilijker wordt te reserveren voor toekomstig werk. Ruimte vrijmaken op de begroting is bijna onmogelijk.

Afkoppelen van infrastructuur, een vorm van kapitaalvernietiging, is ingrijpend. Welke opties hebben de gemeenten nog om de stad aan de praat te houden? Particuliere investeerders hebben inmiddels laten weten infrastructuur te zien als een aantrekkelijk investeringsobject. Zo kozen 140 vastgoedspecialisten eind vorig jaar op de Alternative Investment Conference in Londen infrastructuur zelfs als hun ‘investment of choice’. En op 26 februari van dit jaar bereikten Rijkswaterstaat en consortium SAAone overeenstemming voor het PPS-project A1/A6 Diemen-Almere. Investeerders zijn dus in voor infrastructuur, maar dan wel in publiekprivate samenwerking (PPS).

Een PPS heeft veel voordelen voor een gemeente. ‘Total-Cost-of Ownership’ gaat omlaag en de bestaande gemeentelijke kennis van haar openbare ruimte blijft beschikbaar door de inzet van de eigen afdeling Onderhoud & Beheer in de PPS. Bovendien houdt de gemeente als aandeelhouder een stevige regierol. Daarnaast blijft bekostiging door andere overheden bij gemeentelijke onderhoudsprojecten ook mogelijk want de PPS-organisatie zal hier graag en maximaal gebruik van maken. Voordat particuliere investeerders hun geld beleggen in infrastructuur moet de gemeente nog wel het nodige werk verzetten. Pas na een grondige inventarisatie, een uitgebreide risicoanalyse en goede financiële en juridische afspraken uitwerken, is de gemeente klaar voor het aantrekken van externe financiering. Bestaande infrastructuur onderbrengen in een PPS is een goede oplossing wanneer de financiële pijn omvangrijk is. Zo blijft sociale en economische leefbaarheid van de stad gegarandeerd en is budgettaire zekerheid met een lange termijn verkregen.

PPS Netwerk Nederland/ Kuno Buyze en Jelle Hannema (RHDHV), 15 april 2013