Inspiratietafel: Grip op de Energietransitie

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te…

Inspiratietafel samen weerken aan infraprojecten

De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels voor succes. De verduurzamingsambities maken dat we steeds meer van een productfocus naar een relatiefocus moeten gaan en in scenario’s moeten denken bij het ontwerpen van oplossingen voor lenigheid. Het gaat om samenwerken binnen maar vooral ook buiten de eigen organisatie, waarbij verschillende belangen en veranderende dynamiek aan de orde van de dag zijn. Hoe opereren partijen in die context langjarig succesvol samen?

Het Instituut voor Samenwerking is gevraagd de Inspiratietafel ‘Toekomstbestendige Energietransitie’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor een duurzaam en toekomstbestendigsamenwerking bij opgaves rondom de energietransitie.

Programma

Fase I: Interviews

Het inspiratiestraject start met een interview (van circa 30 minuten (?)) per genodigde (omdenker) voorafgaande aan de inspiratietafel. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. In die zin fungeren de interviews met name als een ‘startcalibratie’ ten behoeve van de latere gezamenlijke sessie. Binnen de scope van de vraag: “Hoe creëren we samen passende randvoorwaarden in de samenwerking om aldus maximale maatschappelijke waarde in projecten te creëren?” gaan we tijdens het interview in op de volgende basisvragen:

 • Visie: Wat moet (urgent) worden verbeterd en waar liggen (onbenutte) kansen?
 • Size of price: Wat is de concrete upside/winst indien die kansen worden opgepakt?
 • Route: Wat zou de meest efficiënte route zijn om die upside/winst te realiseren?
 • Organisatie: Wat moet daarvoor worden aangepast in de betrokken organisatie?
 • Belangen en voorwaarden: Hoe stakeholders incentiveren c.q. hun belangen te respecteren?
 • Eerste succes: Wat is de definitie van succes en binnen welk termijn?
Fase II Inspiratietafel: Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd

Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geïnterviewden onder leiding van een moderator met maximaal 6 deelnemers. De programmering van dit deel ziet er als volgt uit:

 • Introductie tafeldeelnemers
 • Rondje langs de tafel: Ieder deelnemer doet een korte pitch (max. 2 minuten) op inhoud interview
 • Tafelgesprek: met alle aanwezigen
 • Oogst: Uit de pitches en het tafelgesprek destilleren we een groepspitch/compelling plan
 • Vervolgstappen
 • Publicatie: opinie/visiestuk (door PPS Netwerk Nederland) na de bijeenkomst
Praktisch
 • Datum: de datum voor de gezamenlijke sessie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.
 • Locatie: het mooiste zou natuurlijk zijn om hiervoor elkaar fysiek te treffen voor een lunch (of soortgelijks) van circa 2 uur op een leuke locatie. Wanneer dit door omstandigheden (beschikbaarheid, agendaplanning, coronamaatregelen, etc.) niet mogelijk blijkt, vindt de sessie online plaats. Tijdens de interviews stemmen we de details en ideeën hieromtrent met de deelnemers af.

Aanmelden voor deelname kan door een email te sturen aan secretariaat@samenwerk.ing