Projectomschrijving


Een kwaliteitsslag maken en de uitstraling van het internationaal onderwijs in de regio versterken. Dat is wat de gemeente Eindhoven samen met het bedrijfsleven wil bereiken. Om de kans van slagen te vergroten is besloten met de nieuwe Internationale School Eindhoven PPS-ervaring op te doen. Dat is goed voor de school en goed voor de gemeente.

De Campus Internationale School Eindhoven bundelt internationaal basis- en voortgezet onderwijs naast kinderopvang, buitenschoolse opvang, een mediacenter, twee speelzalen, een auditorium en een kantine. De ISE iseen ontmoetingsplaats voor internationale gezinnen en hun kinderen. Er zijnverschillende sportvoorzieningen : een aan de NOC*NSF eisen voldoende sporthal, een kunstgrasvoetbalveld en een atletiekbaan. In totaal zijn er 300 parkeerplaatsen.

Door de realisatie van de Campus Internationale School Eindhoven wordt de regio Eindhoven nog aantrekkelijker als vestigingsplaats voor kenniswerkers. Het is voor Brainport, als regionale broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis- en researchinstellingen van wereldklasse, noodzakelijk voldoende kenniswerkers aan te trekken en te behouden. Het wordt een school voor 1.150 leerlingen met de flexibiliteit er in de toekomst meer te huisvesten.

Project en aanbesteding
Het project huisvesting ISE bestond uit de renovatie van een monumentaal pand, de Constant Rebecque Kazerne, en de aanbouw van een gedeelte. Het uit 17 partijen bestaande consortium Van Straten-Complan neemt het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van de school gedurende dertig jaar voor zijn rekening.

Soort

regional

Categorie

DBFMO

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Eindhoven

Contractwaarde

ca € 30 miljoen

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven en de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland

Opdrachtnemer

Consortium SPC ISE bv

Contracttype

DBFMO

Contractduur

30 jaar

Planning en oplevering

Op 2 september 2013 is ISE geopend en in gebruik genomen.