Introductie Blue Building Institute (BBI) op PROVADA  

| |

De vastgoedmarkt en de samenleving vragen om een nieuwe visie op verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving, waarin de elementen People, Planet…

De vastgoedmarkt en de samenleving vragen om een nieuwe visie op verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving, waarin de elementen People, Planet én Profit worden verbonden in 1 businessmodel. Daarom is 7 juni het Blue Building Institute (BBI) geïntroduceerd op de Provada; een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn/gezondheid en de gebouwde omgeving. Het BBI heeft als doel een beweging te creëren rondom gebouwen met een positieve impact op de mens, de zogenaamde ‘Blue Buildings’, op gang te brengen en te versnellen met stakeholders binnen de vastgoed-, zorg-, beleggings-, academische en verzekeringswereld.

Co-founder Lara Muller: “Gebouwen met een postieve impact op ‘people’, naast ‘planet’, hebben de toekomst. Ik geloof dat wij hiermee aan de vooravond staan van een nieuwe golf innovaties, kansen en groei voor de vastgoedsector en de zorg. Ik zie er enorm naar uit om dit het BBI en haar partners te versnellen.” Co-founder Alexandra Jurgens-Boot: “Gezondheid, vastgoed en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit het BBI ben ik betrokken bij dit fundamentele veranderingsproces waarop gebruikers en vastgoedeigenaren kijken naar de gebouwde omgeving. Ik wil bouwen aan deze nieuwe realiteit van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen.”

Een belangrijk onderdeel van het BBI-programma wordt gevormd door de aanpassing van de WELL Building Standard aan Europese normen, in samenspraak met de International Well Building Institute.

De Dutch Green Building Council (DGBC) en het BBI hebben bovendien hun samenwerking bekend gemaakt om te bekijken hoe de WELL Building Standard en BREEAM-NL elkaar kunnen versterken. Annemarie van Doorn (directeur DGBC): “BREEAM en WELL worden ook internationaal gezien als complementair, waardoor het voor ons een logische stap is om WELL te adopteren als instrument.” Beide organisaties gaan werken aan het optimaal laten aansluiten van de BREAAM-NL certificering en de (uit VS afkomstige) WELL Building Standard, omdat beide schema’s elkaar aanvullen, versterken en samen alle fasen van het bouw- en gebruiksproces afdekken.

ESCoNetwerk.nl, 7 juni 2016