Introductie Menukaart Prestatiecontracten

| |

Menukaart informeert en ondersteunt bij opstellen van prestatiecontracten voor onderhoud en beheer van energie-, klimaatinstallaties of hele gebouwen

Energieprestatiecontracten worden, naast Greenlease, in de Energy Efficiency Directive genoemd als een goed instrument voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en om meer grip op de energielasten te krijgen. Binnen deze contracten werken opdrachtgever en opdrachtgever samen op basis van prestatie-eisen, waardoor de klant in staat wordt gesteld om energie te besparen zonder kapitaalkosten, omdat de investeringen rechtstreeks worden terugbetaald uit de bespaarde energiekosten. Hierbij worden de technische en financiële risico’s overgenomen worden door de Energy Services Company (ESCO) die de energiebesparing garandeert.

Platform Duurzame Huisvesting heeft de Menukaart Prestatiecontracten opgesteld en zal deze op woensdag 7 mei lanceren. De Menukaart Prestatiecontracten heeft als doel marktpartijen te informeren en te ondersteunen bij het opstellen van prestatiecontracten voor onderhoud en beheer van energie-, klimaatinstallaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, samen met de info-bladen met daarin aanvullende informatie over de werking van prestatiecontracten, kan ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

ESCoNetwerk.nl, 26 april 2014