Iter Fidelis nieuwe deelnemer PPS Netwerk Nederland

| |

Iter Fidelis heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij PPS Netwerk Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 2008 als lid van de internationale Oxand Group (met…

Iter Fidelis heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij PPS Netwerk Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 2008 als lid van de internationale Oxand Group (met vestigingen in Frankrijk, Zwitserland, Canada en UK) en adviseert asset owners, asset managers en service providers over Asset Management, Ageing en Risicomanagement in het publieke en private domein. Opdrachtgevers bevinden zich in de sectoren Transport, Energy en publieke, private & industriële eigendommen.

Op dit moment is er wereldwijd sprake van technische veroudering van assets (o.a. gebouwen, wegen en waterwerken). Tegelijkertijd heeft de economische en financiële situatie er toe geleid dat meer en meer taken met minder middelen moeten worden gedaan. Hierdoor wordt een onderbouwde en aantoonbare besluitvorming, waar strategische investeringen in fysieke asset portfolio beheer worden gedaan, steeds belangrijker. Geïntegreerde contractvormen, waar bijvoorbeeld onderhoud en beheer bij (externe) private partijen worden neergelegd, bieden uitkomst om dit efficiënter te organiseren. Dit in tegenstelling tot traditionele contractvormen waarbij opdrachtgevers zoveel mogelijk zelf doen.

Opdrachtgevers van Iter Fidelis zijn op dit moment o.a. het Ministerie van Defensie van Frankrijk en de Coentunnel Construction Company (Concessiehouder Tweede Coentunnel).
Iter Fidelis ondersteunt haar klanten bij het optimaal risicogestuurd beheren en rendabel exploiteren van fysieke assets. De dienstverlening richt zich op het optimaliseren van prestaties binnen beschikbaar budget en met acceptabele risico’s in elke fase van een asset: van investeringskeuzes, naar ontwikkeling, realisatie nieuwbouw, exploitatie, onderhoud en beheer en tot slot sloop. Door deze asset management aanpak krijgt een asset owner, asset manager of service provider inzicht in: het functioneren van zijn assets, gevolgen van bezuinigingen en mogelijke scenario’s. De Oxand Group heeft een database opgebouwd met verouderingsdata om prognoses van restlevensduur te maken. De geleverde oplossingen, ondersteund door Simeo ™ technologieën en databibliotheken, zijn volledig in overeenstemming met de beste standaarden (zoals ISO 55000, ISO 31000, ISO 15288. De dienstverlening van Iter Fidelis richt zich verder op het optimaliseren van Asset Management conform ISO 55000 en PAS 55.

Met de nodige kennis en ervaring is het bedrijf een goede partij voor asset owners, die sinds kort met budgetverantwoordelijkheid te maken heeft gekregen, zoals scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van nationaal beheer naar meer onderhoud op gemeentelijk niveau. Tijdens het analyseren van 1150 miljard aan assets blijkt dat besparingen tussen de 10 en 30% mogelijk zijn bij het optimaliseren van life cycle cost beslissingen volgens Iter Fidelis. Ook levensverlenging versus vernieuwingen is mogelijk gebleken evenals het verminderen van kostbare vertragingen bij grote projecten.

Iter Fidelis’ dienstverlening is onderverdeeld in 3 pijlers: Consultancy, Simeo en Academy. Simeo is het Oxand Group software platform gericht op risicogestuurd beheer en onderhoud en investeringsafwegingen. De Academy richt zich op het opleiden en ontwikkelen van mensen en organisaties op de themagebieden, waar ze al jarenlange Consultancy ervaring hebben opgedaan: Asset Management, Risk Management, Prestatie Meet Systemen, Systems Engineering en Life Cycle Costing.

Klik hier voor meer informatie over Iter Fidelis

Klik hier voor een overzicht van de deelnemers van PPS Netwerk Nederland