Projectomschrijving

Het project PPS Kromhout Kazerne omvat de realisatie van huisvesting voor ruim drieduizend defensiemedewerkers op het bestaande terrein van de Kromhout Kazerne in Utrecht. Op het terrein wordt het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht gevestigd en enkele andere defensieonderdelen. Behalve kantoren komen er ook een gezondheidscentrum, sportfaciliteiten, legering voor circa 100 medewerkers en een vergadercentrum. De bouw is gestart in februari 2009 en in februari 2012 is de nieuwe huisvesting al in gebruik genomen door ruim 3.000 Defensiemedewerkers van de Koninklijke Landmacht, het Commando DienstenCentra en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie. Op 2 juli 2012 heeft Defensie het laatste voltooiingscertificaat verstrekt aan Komfort bv (Ballast Nedam, John Laing en Strukton). Dit betekent dat Komfort heeft voldaan aan alle voltooiingseisen; de contractuele verplichtingen die horen bij het ontwerp, de bouw en de start van de exploitatiefase van de Kromhout Kazerne. De realisatiefase van het grootste DBFMO-huisvestingsproject in Nederland is hiermee binnen planning en budget afgerond. Komfort bv is nog tot eind 2035 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de facilitaire dienstverlening van de kazerne.

Soort

realestate

Categorie

DBFMO

Sector

Vastgoed, Rijksgebouw

Regio

Utrecht

Contractwaarde

€ 450 miljoen

Opdrachtgever

Ministerie van Defensie

Partners


Ballast Nedam

Strukton
John Laing
ISS Facility Services
Karres en Brands Landschapsarchitecten
Meyer en Van Schooten Architecten

Architect

Meyer en Van Schooten

Contractduur

25 jaar DBFMO contract tot  2035

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Acht inschrijvers waarvan de volgende vijf gegadigden waren geselecteerd:

– ARMADU Kromhout: Macquarie bank, Dura Vermeer, Arcadis, GTI, Unica en Kraaijvanger Urbis
– Castrum Hollandia: Burgfonds, Asito en De Architekten Cie.
– Integra Partners Kromhout: Heijmans, NIBC Infrastructure, Burgers Ergon, Johnson Controls IFM, Quadrat en Broekbakema
– Komfort: Ballast Nedam, Strukton, John Laing, ISS, Karres en Brands, en Meyer en van Schoten
– Park Vossegat: VolkerWessels, Imtech, Dutch Infrastructure Fund, Sodexho, AWG en KuiperCompagnons
– AMB Kromhout: Arcadis, Macquarie en BAM

Status aanbesteding en contract

– Start 3e dialoogfase: maart 2007
– Definitieve inschrijving: juni 2007
– Bekendmaking Preferred Bidder: juli 2007
– Commercial Close: augustus 2007
– Financial Close: november 2007

Oplevering

Eind 2011 en sinds februari 2012 is het nieuwe kazerneterrein in gebruik genomen door zo’n 3.000 Defensiemedewerkers.

Consortium Komfort


 Komfort (een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Strukton, ISS Facility Services en John Laing) is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud. Ook de instandhouding van het vastgoed en facilitaire diensten worden uitbesteed. Er is een DBFMO-contract getekend van 25 jaar tot 2035. De architect is Meyer en Van Schooten Architecten. Juridisch adviseur is Allen & Overy en financieel adviseur is RBC.

Komfort is tevens verantwoordelijk voor de restauratie van de drie Rijksmonumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de brug met de 12 gaten, de Tamboershut en de bomvrije wachtruimte. Zij krijgen een prominente plaats in het geheel.

Opmerkingen

Voor Defensie vormt de Kromhout Kazerne een pilot om ervaring op te doen met zowel een concurrentiegerichte dialoog als een DBFMO-overeenkomst met een looptijd van 25 jaar. De overeenkomst bevat o.a. ook een uitgebreid dienstenpakket met schoonmaak, catering, beveiliging, receptie en reproductie.
De levensduurkosten van de nieuwe voorziening zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd. De wijze van aanbesteden levert voor Defensie een besparing op van circa 15%.

Website(s)

www.komfortbouwkromhout.nl

Een schriftelijk interview met Ed Visser, project-directeur Kromhoutkazerne, kunt hier vinden.

Een verslag van de oplevering naar exploitatie en de inmiddels geleerde lessen kunt u hier vinden

Facts & Figures

Locatie project: Terrein Kromhout Kazerne, Herculeslaan 1, Utrecht
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Opdrachtnemer: Komfort, met aandeelhouders:Ballast Nedam Concessies, Strukton Integrale Projecten, John Laing Investments Ltd.
Aanbestedende dienst: Projectorganisatie PPS Kromhout Kazerne
Technisch adviseur: Grontmij
Financieel en procesadviseur: Deloitte
Juridisch adviseur: Van Doorne

Contractvorm: DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)
Aanbestedingsprocedure: Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog (juli 2006 – januari 2008).
Start ontwerp: november 2006
Gunning: april 2008
Aanvang bouw: februari 2009
Beschikbaarstelling: Eind 2010 (fase I) en begin 2012 (fase II)
Looptijd contract: 25 jaar vanaf beschikbaarstelling (tot einde 2035)
Omvang project (netto contant): ruim 450 miljoen euro
Omvang projectterrein:19 hectare
Bebouwd terrein: 13 %
Oppervlak open water: circa 21.000 m2
Oppervlak wegen en paden: circa 24.000 m2
Maximale bouwhoogte: 17 meter
Omvang kantoren m2 bvo: circa 78.000 m2
Omvang parkeergarage m2 bvo: circa 20.000 m2
Aantal parkeerplaatsen: circa1.000 auto’s en 50 motoren
Omvang overige gebouwen m2 bvo: circa 14.200 m2
Overig: vergadercentrum, sportvoorzieningen, sportvelden, sporthal, fitness en begeleiding.
Lunchcapaciteit restaurant: 2.400 gasten tussen 11:30 en 13:30 uur
Exploitatie: leveren en beheren 3.000 werkplekken