Projectomschrijving


Het Kulturhus (een uit Scandinavië overgewaaide term en staat voor een gebouw waarin diverse diensten en voorzieningen samenkomen) voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. De gemeente kiest duidelijk voor een regierol (in plaats van alles zelf voor te schrijven en uit te voeren) om ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. De bouw van het Kulturhus is gestart in december 2017. Doelstelling en gewenst resultaat In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing om de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Stompwijk op peil te houden. Het Kulturhus voorziet in een centrum voor de dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes zoals een grote zaal, een foyer met keuken, een speellokaal en een atelier. Dit centrum komt op de locatie waar nu de basisschool staat. Het nieuwe Kulturhus zal niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk zijn, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud. Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus door het toepassen van verschillende innovaties en aanbrengen van zonnepanelen op het speciaal daarvoor ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus. 2018 In het Kulturhus werken vanaf 2018 het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk.

Soort

regional

Categorie

DBFMO

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Haaglanden

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Contracttype

DBFMO

Aanbestedingsprocedure

Inmiddels is aanbestedingsprocedure gestart (Klik hier voor meer informatie. De doelstelling van de aanbesteder is via deze aanbestedingsprocedure een gegadigde te selecteren die tegen een optimale prijs/kwaliteitsverhouding het Project zo creatief mogelijk tot stand kan brengen.

Planning en oplevering

De definitieve datum voor de publicatie is nog onbekend en afhankelijk van het borgen van de randvoorwaarden. Streven is om in 2015 te starten met de selectiefase. De sluitingsdatum van de inschrijving is 28 oktober 2015