Kwaliteit boven kwantiteit met assetmanagement

|

Van eigenaren en beheerders van assets (openbare ruimte, infrastructuur, kunstwerken, gebouwen, energie-netwerken, industriële complexen, etc.) wordt veel verwacht. De te realiseren ambities zijn vaak fors,…

Van eigenaren en beheerders van assets (openbare ruimte, infrastructuur, kunstwerken, gebouwen, energie-netwerken, industriële complexen, etc.) wordt veel verwacht. De te realiseren ambities zijn vaak fors, budgetten krimpen en de risico’s die samenhangen met het bezit/exploitatie van de assets, nemen alleen maar toe.

Niemand is uiteraard tegen het beter benutten van assets, maar de praktijk wijst uit dat het geen kwestie is van ‘zo gezegd, zo gedaan’. Denk aan issues en vragen zoals:

  • Hoe kunt u de verschillende dimensies in balans brengen en een voor uw organisatie en stakeholders verantwoord optimum vinden/behouden?
  • Hoe creëert u een situatie waarbij elke uitgave aan de assets maximaal rendeert en de risico’s aanvaardbaar en beheersbaar zijn?
  • Hoe kunt u de prestatie van uw areaal gedurende de totale levenscyclus optimaliseren?
  • Hoe kunt u aan uw stakeholders transparantie bieden waarom u wel of niet investeert?

De kunst is om snel robuust vast te stellen waar de (grootste) kansen liggen en deze effectief te benutten. Maar hoe doet u dat?

BouwRegieNetwerk organiseert op 26 januari 2016 een expertmeeting Assetmanagement in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Dit doen wij in samen werking met Rijkswaterstaat, de Gemeente Apeldoorn, Arcadis, AssetResolutions en Enexis. Klik hier voor het volledige programma en aanmelding.

Klik hier voor het volledige programma en voor aanmelding.