Laat onbenut potentieel EPC (energieprestatiecontracten) niet liggen…

| |

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing met Energie Prestatie Contracten. Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een EPC-project…

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing met Energie Prestatie Contracten. Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een EPC-project te starten.

Is dit moeilijk? Nee! Is het anders? Ja! Maar hulpmiddelen zijn voorhanden en het is vooral een kwestie van adequate organisatie en communicatie. In Europa is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar de markt voor ESCo’s en EPC projecten. In het Europese ‘TRANSPARENSE’ project, dat werd gefinancierd door de Europese Commissie, is de beschikbare kennis toegankelijker gemaakt. Wat zijn de belangrijkste voordelen van EPC-projecten en waar vindt u de juiste informatie?

Voordelen van een Energie Prestatie Contract
Energieprestatiecontracten worden afgesloten voor energiebesparingsprojecten, meestal in de utiliteitsbouw, industrie of woningbouw. De langjarige contracten worden aangeboden door de EPC-leverancier of ESCo die een bepaalde energiebesparing garandeert. Als de leverancier die garanties niet haalt, moet hij het verschil in kosten vergoeden. De kosten van het project worden terugverdiend uit de bespaarde energiekosten binnen de looptijd. Dat zijn de centrale principes. Wat zijn de belangrijkste voordelen? Die hebben we op een rij gezet:

  • Gegarandeerde besparing op energiekosten: de opdrachtgever maakt prestatie-afspraken met de ESCo, spreekt een prestatievergoeding af en maakt afspraken over wat er gebeurt als de besparing hoger of lager uitvalt dan gegarandeerd. Dankzij deze afspraken kan er vanuit worden gegaan dat de ESCo doet wat hij heeft beloofd.
  • Gelijkschakeling belangen: een ESCo garandeert de energiebesparing in het project en heeft daarmee hetzelfde belang als de klant, namelijk: zoveel mogelijk energiebesparing met behoud van een zo hoog mogelijk comfort. Als de ESCo de gegarandeerde besparing / kwaliteit namelijk niet haalt, betaalt zij een afgesproken boete en als de besparing hoger uitvalt, wordt deze winst in de meeste gevallen verdeeld.
  • Integrale diensten / uitbesteden energiebeheer: de leverancier heeft verstand van technische mogelijkheden, levert een turn-key-oplossing en kan alle diensten leveren op energiegebied (van installatie tot onderhoud, beheer en energiemanagement). Daardoor kan de opdrachtgever zich focussen op uw kerntaken zonder te veel tijd kwijt te zijn aan energie. Zo worden de exploitatierisico’s neergelegd bij de partij die deze het beste kan dragen en houd de opdrachtgever toch de regie in handen!
  • Optimaliseren rendement installaties: het gebouw functioneert niet alleen optimaal tijdens de oplevering, maar tijdens de gehele contractperiode, omdat de leverancier alles continu in de gaten houdt. Moeilijk zichtbare zaken zijn zo beter op orde, zonder dat de opdrachtgever er bovenop hoeft te zitten.
  • Kosten gedekt: De garantie op de energiebesparing zorgt dat zeker is dat de kosten van een energieprestatiecontract binnen de looptijd gedekt worden door de bespaarde energiekosten.
  • Extra kwaliteit / comfort: Factoren zoals luchtvochtigheid, licht, temperatuur en frisse lucht hebben invloed op de gezondheid en tevredenheid van gebouwgebruikers. Met een ESCo kunt u ook afspraken maken over het binnenklimaat/comfortniveau en als dat op orde is vinden gebruikers een gebouw comfortabeler en zijn ze minder snel ziek. Daardoor stijgt (arbeids)productiviteit aanzienlijk. Dit effect (zo blijkt uit Amerikaans onderzoek) kan tot wel 10 keer meer winst opleveren dan de energiekostenbesparing alleen.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving: een EPC-project is bij uitstek geschikt om op een kosteneffectieve wijze te voldoen aan de wettelijke eisen van energiebesparing, zoals die van de Wet Milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Hierop werd tot nog toe niet gehandhaafd, maar die vrijblijvendheid zal verdwijnen. Door aan de regelgeving te voldoen, riskeert u dus geen boetes.
  • Energieprestatiecontracten werken disciplinerend / leiden tot betere plannen: of u nu uiteindelijk een ESCo-constructie doet of niet; u zult tot betere beslissingen komen omdat u goed moet nadenken over de langetermijn. Het nadenken over langjarige samenwerking met een ESCo leidt ertoe dat u gaat denken in scenario’s en dat u zich vragen zult stellen die u vroeger niet stelde. Door aan de voorkant na te denken over de komende 10 / 20 / 30 jaar en zo een visie en vastgoedstrategie op te stellen, verbetert u niet alleen uw huisvesting. De kans is heel groot dat u als opdrachtgever ook op andere vlakken in de bedrijfsvoering betere beslissingen maakt.
  • Investering / voorfinanciering door de ESCo: De ESCo kan de volledige financiering van de maatregelen van u overnemen en verdient de investering terug uit de gerealiseerde besparingen op energiekosten. Deze constructie wordt overigens niet altijd toegepast. Soms kan een opdrachtgever zelf de voorfinanciering doen. Een ESCo-constructie is dan nog steeds mogelijk omdat een ESCo dan nog steeds betaalt krijgt op basis van een prestatievergoeding, maar die zal lager uitvallen omdat de ESCo alleen wordt betaald voor de geleverde diensten en niet de voorfinanciering hoeft terug te verdienen.

Transparense: Wat heeft het project opgeleverd?
Transparantie en betrouwbaarheid van Europese EPC-markten bevorderen, dat was het voornaamste doel van het TRANSPARENSE project. Het project is in september 2015 afgerond en uitgevoerd door samenwerkende partners uit twintig verschillende EU-landen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft als Nederlandse partij aan dit project bijgedragen, ondermeer door het ontwikkelen van een Europese gedragscode voor energieprestatiecontracten, in samenwerking met ESCoNetwerk.nl. Ook zijn tal van andere gereedschappen ontwikkeld. Zoals handleidingen voor potentiële klanten, modelcontracten, trainingen, voorbeeldprojecten en achtergronddocumentatie. Een overzicht van de beschikbare tools en handleidingen:

Andere leidraden en whitepapers
Naast de documentatie die het TRANSPARENSE project heeft opgeleverd, zijn er nog andere leidraden en whitepapers gepubliceerd in de tussentijd. Zo is er nu de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten en de whitepaper Voorbeelden ESCo’s Europa. Zoekt u meer voorbeelden van ESCo-projecten? Dan kunt u terecht in onze databank. Wilt u met ons in gesprek over uw vastgoedstrategie / een concreet project? Vraag dan de strategische Quickscan aan via deze link of via info@esconetwerk.nl.