Lancering EPC (Energie Prestatie Contracten) Gedragscode in Nederland tijdens ESCo Praktijkdag 2014

| |

Tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 (10 december a.s. in de Kromhout Kazerne te Utrecht) zal de officiële lancering van de Energie Prestatie Contracten gedragscode voor…

Tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 (10 december a.s. in de Kromhout Kazerne te Utrecht) zal de officiële lancering van de Energie Prestatie Contracten gedragscode voor Nederland plaatsvinden. Dit gebeurt middels overhandiging van de code door Marijke Menkveld (ECN) aan Prof. Dr. Jacqueline Cramer (voorzitter ESCoNetwerk), direct gevolgd door officiële ondertekening door een drietal ESCo-partijen. Samen met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal ESCoNetwerk.nl tijdens Building Holland in Amsterdam (31 maart-2 april, 2015) de gedragscode verder beschikbaar stellen aan alle partijen die middels EPC’s energietransities vorm geven. ESCoNetwerk.nl zal vervolgens een register bijhouden van de partijen die de code hebben ondertekend.

De gedragscode voor Energie Prestatie Contracten is ontwikkeld door ESCoNetwerk.nl, ECN, RVO, EPC-aanbieders en EPC-gebruikers met als doel om opdrachtgevers inzicht te geven in wat zij mogen verwachten en mogen eisen van EPC-aanbieders. Naast dat de gedragscode een kwaliteitsindicator is voor opdrachtgevers, staan er ook richtlijnen in die opdrachtgevers zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing en baten te bereiken. Als ESCo-partijen de EPC gedragscode ondertekenen en de principes toepassen bij de implementatie van EPC-projecten, zal dit zorgen voor meer transparantie en betrouwbaarheid in de ESCo-markt. Om in langdurige samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers energietransities plaats te laten vinden is namelijk niet alleen een kwestie van de juiste apparatuur en installaties inzetten. Het is ook zaak de mindset over en weer op orde te hebben om samenwerkingen ook in de exploitatieperiodes plaats te laten vinden zoals ze bedoeld waren. Maar al te vaak is gebleken dat het gedrag van mensen vaker faalt dan de technische installaties. De code beoogt te bereiken om aan de voorkant van trajecten wat dat betreft de verwachtingen en verplichtingen op dit gebied duidelijker te maken om zodoende een betere setting voor optimale prestaties te creëren.