Lancering Publicatie: Gebiedsgericht Samenwerken in de Openbare Ruimte

| |

Publiek en privaat hebben elkaar nodig om te komen tot hoge kwaliteit en echte innovatie    Op donderdag 20 september  j.l. organiseerde PPS Netwerk NL in…

Publiek en privaat hebben elkaar nodig om te komen tot hoge kwaliteit en echte innovatie 

 

Op donderdag 20 september  j.l. organiseerde PPS Netwerk NL in samenwerking met de Gemeente Tilburg, TU Delft en Aveco de Bondt een symposium bij de Universiteit Tilburg waar verschillende gemeenten en marktpartijen aanwezig waren. Het hoofdthema was Gebiedsgericht samenwerken in de Openbare Ruimte.

Het goed inrichten (passende kwaliteit en dito kosten) van de openbare ruimte blijft voor veel gemeenten een grote uitdaging, temeer daar de opgaven steeds complexer worden. Het spreekt voor zich dat tussen ‘alles zelf doen’ en ‘alles door de markt’ vaak ergens een optimum ligt. De vraag is alleen waar ligt dat punt en wat houdt dat voor partijen in? In samenwerking met verschillende gemeenten en de markt heeft PPS Netwerk NL hier onderzoek naar gedaan en de ervaringen en ‘best practices’ gebundeld in een publicatie.

Volgens Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland) wordt de onafhankelijkheid tussen publiek en privaat voor bij complexe stedelijke opgaven alsmaar groter. Naast bouw en techniek spelen relationele en culturele aspecten hierin een steeds belangrijkere rol in het succesvol realiseren van deze opgaven.

Margo Meijer (Vestigingsdirecteur Aveco de Bondt): “Integraal samenwerken tussen publiek, privaat en burgers wordt steeds belangrijker. We hebben elkaar nodig om tot meer kwaliteit, hogere prestaties en innovatie te komen. Zorg dat vooraf de belangen en doelstellingen helder zijn en maak afspraken over hoe met elkaar in te spelen op eventuele toekomstige veranderingen om conflicten en vastlopers te voorkomen. Het delen van kennis en het starten van pilots is een goede manier om echt snelheid te maken. Het onderzoek heeft een waardevolle publicatie opgeleverd met een ‘zelftest’ waar gemeenten met de markt samen goed uit de startblokken kunnen komen voor het duurzaam inrichten de openbare ruimte”.

Margo Meijer (Aveco de Bondt) tijdens haar presentatie op het symposium bij Universiteit Tilburg

Samen met Harry Sterk overhandigde Margo Meijer het eerste exemplaar van de publicatie aan Mario Jacobs (Wethouder Gemeente Tilburg).

 

 v.l.n.r. Margo Meijer (Aveco de Bondt), Mario Jacobs (Gemeente Tilburg) en Harry Sterk (PPS Netwerk NL)

Mario Jacobs benadrukte dat overheid en markt niet zonder elkaar kunnen wat betreft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. “Dat betekent niet dat alles altijd even goed gaat. Goed huisvaderschap staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zoeken als regie-organisatie daarin naar een partij die in staat is middels een pro-actieve houding mee te denken met de burger, te voldoen aan de gewenste kwaliteitscriteria en die de ruimte pakt om met verbeter-voorstellen te komen. Wij vinden dat marktpartijen zich nog beter zouden moeten kunnen verplaatsen in wat er in de gemeente afspeelt en daar actie op zetten. Daarnaast zou meer contact over en weer i.p.v. focus op contract ervoor moeten zorgen dat we het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte naar een hoger niveau kunnen tillen,” aldus Jacobs.

Tot slot was er een panel-discussie met:

– Sonja Jansen (Afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering, Gemeente Tilburg)
– Steven Braakhekke (Projectleider, Gemeente Rheden)
– Wim van der Meer (Asset Manager, Gemeente Rotterdam)
– Olaf Stillebroer (Projectleider Burgergericht Beheer, Gemeente Loon op Zand
– Rogier Wolfert (Hoogleraar Engineering Asset Management, TU Delft)

 

Paneldiscussie met v.l.n.r. Margo Meijer, Olaf Stillebroer, Sonja Jansen, Wim van der Meer,  Steven Braakhekke, Rogier Wolfert en Harry Sterk

Hieronder vindt u de belangrijkste take-aways:

Sonja Jansen:

 • Regie in de openbare ruimte vraagt om loslaten en goed huisvaderschap (burgerparticipatie én heldere communicatie)
 • Integraal samenwerken met de markt vraagt om andere rollen, taken en competenties t.o.v. traditioneel samenwerken
 • Als je integraal samenwerkt, doe het dan helemaal en niet een beetje

 

Steven Braakhekke:

 • Integraal samenwerken goed organiseren binnen de eigen organisatie begint op directie niveau
 • Zet de burger en gebruikersbeleving centraal om echt vooruit te komen en te verbeteren

Wim van der Meer:

 • Zet in op mensen met de juiste competenties om de markt op andere en slimme wijze te benaderen en uit te dagen
 • Er is een stroom van jonge netwerkers die buiten de hiërarchie op een andere wijze projecten benaderen en zorgen voor een ‘goede schwung’ binnen de organisatie
 • Regie is grip houden door los te laten en het vertrouwen hebben en geven in/ aan je samenwerkingspartner

Olaf Stillebroer:

 • Burgergericht beheer van de openbare ruimte vraagt om het anders inrichten van de organisatie
 • Investeer in mensen met de juiste competenties om integraal te denken en te werken
 • Creëer draagvlak binnen de hele organisatie en laat het niet afhangen van een paar mensen

Rogier Wolfert

 • 3×3=9 en ieder zingt zijn eigen lied, betekent dat ieder een eigen rol heeft maar met elkaar samenwerkt
 • Maak contracten voor 3-5 jaar met focus op prestatie-afspraken, gebiedsgericht samenwerken en stel de belangen van gebruikers centraal maar blijf aanpassen en verbeteren

Aanvragen publicatie:

Klik hier om een gratis publicatie aan te vragen