Lancering Publicatie: Innovatieve contracten 2.0 voor waterschappen

| | |

Contract en relatie in nieuwe balans voor optimale projectrealisatie Heldere afspraken tussen waterschappen en marktpartijen over risico’s, winstmarges en kwaliteit Op donderdag 6 september j.l. organiseerde…

Contract en relatie in nieuwe balans voor optimale projectrealisatie

Heldere afspraken tussen waterschappen en marktpartijen over risico’s, winstmarges en kwaliteit

Op donderdag 6 september j.l. organiseerde PPS Netwerk Nederland in samenwerking met de Unie van Waterschappen, CMS Tax & Law en WDO Delta een symposium in het Waterschapskantoor van Stichtse Rijnlanden in Houten. De bijeenkomst was met ruim 50 waterschappen volgeboekt.

De tijd dat innovatieve contracten gelijk stonden aan “DBFMO” is voorbij. Wat wel is gebleven, of eigenlijk nog sterker is geworden, is de afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er zal moeten worden samengewerkt om überhaupt projecten gerealiseerd te krijgen. Immers, veel projecten worden steeds complexer, de dynamiek neemt toe, gebruikerswensen worden zwaarder etc. Dat stelt steeds hogere eisen aan de samenwerkingscompetenties van de partijen. Voor PPS Netwerk NL en CMS is dit reden geweest om een flink aantal waterschappen te bezoeken en deze te vragen naar hun opvattingen over innovatief aanbesteden 2.0. De bevindingen zijn gebundeld in een boekje dat tijdens de bijeenkomst werd gelanceerd en aangeboden aan Toine Poppelaars (Bestuurslid Unie van Waterschappen). Vervolgens werden de werkende principes van de aanpak 2.0 uitgelegd a.d.h.v. het project Stadsdijken Zwolle.

V.l.n.r. Harry Sterk (PPS Netwerk NL) en Petra Heemskerk (CMS) bieden Toine Poppelaars (Unie van Waterchappen) en Peter Staats (WDO Delta) de publicatie ‘aanbesteden 2.0 voor waterschappen’ aan

 

Toine Poppelaars benadrukte dat waterschappen en de markt voor wat betreft de realisatie, het beheer en onderhoud van waterschapswerken niet meer zonder elkaar kunnen. “Dat betekent niet dat we altijd en automatisch alles in een PPS moeten gieten maar wel dat we elke keer bewust moeten afwegen welke samenwerkingsvorm en daarmee contractvorm het beste bij de voorliggende opgave en organisatie past. De ‘benadering 2.0’ die uit de publicatie naar voren is gekomen, past hiermee ook heel goed in andere lopende initiatieven (o.a. de Marktvisie) om projecten tussen overheid en markt zo optimaal mogelijk te realiseren”, aldus Poppelaars.

Petra Heemskerk (Advocaat en Partner van CMS) en Peter Staats (Programma-manager WDO Delta) namen vervolgens het aanwezige publiek mee in hoe innovatief aanbesteden 2.0 eruit ziet aan de hand van hun lopende aanbesteding van Stadsdijken Zwolle. Hieronder vindt u de belangrijkste take-aways:

Petra Heemskerk (CMS):

 • Kies bewust het type contract dat past bij de opgave en de eigen organisatie (eenmaal gekozen kun je niet meer terugdraaien);
 • Schakel zoveel mogelijk interne sentimenten uit bij het kiezen van een marktpartij. Het uitgangspunt moet de beste marktpartij voor mijn project zijn i.p.v. bijvoorbeeld een lokale partij vanwege economische redenen;
 • Stop met eenzijdige voorwaarden, standaard instrumenten en oude aanbestedingsmodellen; Begin op 0 en zet meer in op Innovatie Partnerschap om echte innovatie in huis te halen;
 • Denk in de levensduurkosten van het project
 • Als een aanbesteding slechts worden ingezet als inkoop-instrument kom je niet tot de kern van de opgave;
 • Rondom contracteren en aanbesteden kan er zoveel meer dan men denkt: Gebruik de marktconsultatie om te verkennen wat hierin wel en niet kan;
 • Een plafondbudget meegeven zet de verhoudingen nodeloos op scherp. Een opdrachtnemer gaat vervolgens immers altijd op zoek naar manieren om extra omzet te genereren;
 • Aanbesteden op kwaliteit en innovatie i.p.v. op prijs en plafondbudgets kan echt: Denk in de levensduurkosten van de opgave en zorg voor goede een interne afstemming om draagvlak en de juiste denkrichting te creëren;
 • Ga niet polderen: wees overtuigd van jezelf en geloof in wat je doet.

Petra Heemskerk (CMS): “hou op met plafondprijzen, stop met polderen….”

Een van de opmerkingen uit het publiek kwam van André Salomonson (ResetManagement):“Als je een aanbesteding doet, doe het dan in één keer goed. Dat is het beste en goedkoopste.”

Peter Staats (WDO Delta):

 • Analyseer aan de voorkant 1) wat wil je? 2) hoe krijgt de marktpartij betaald? (verdienmodel) 3) welke behoefte vervult de markt? (bouworganisatievorm) 4) hoe vindt je een geschikte partij? (aanbesteding);
 • Stuur maximaal op risicobeheersing en het minimaliseren van risico’s i.p.v. het verdelen van risico’s;
 • Ontwerp en prijs gaan hand in hand i.c.m. checks en balances;
 • Prikkel de markt niet alleen op het maken van winst maar ook met een beheersbaar proces;
 • Het gaat niet om een technologische oplossing maar om een procesoplossing waarbij we risico’s; minimaliseren en onze stakeholders vanaf het begin mee te nemen en tevreden te houden;
 • Eigenwijze mensen zijn nodig en de bewustwording dat het echt anders moet

Peter Staats (WDO Delta): “Voor een echte samenwerking moeten opdrachtgever en opdrachtnemer elk voor zich desnoods uit een project kunnen stappen”

Publicatie innovatieve contracten 2.0 bij waterschappen gratis aanvragen? Klik hier

 

Na afloop van het symposium hebben wij vele vragen gekregen over de praktijkcases waar André Salomonson (ResetManagement) aan refereerde: ‘het in 1 keer goed uitvoeren van projecten’. Daar hebben wij dit jaar een opleiding voor opgezet: Met de juiste partner een project in 1 goed. Deze opleiding wordt in Q1 2019 wederom georganiseerd. Voor meer informatie over het programma en aanmelding kunt u ons bellen via 030-3039760 of een email sturen naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. ‘Met de juiste partner een project in 1 goed’.

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met:

Petra Heemskerk Petra.heemskerk@cms-dsb.com Peter Staats PeterStaats@wdodelta.nl
en Andre Salomonson andre.salomonson@resetmanagement.com