Leer in ’24-uur’ hoe prestatiecontracten over langere tijd werken zoals ze waren bedoeld

| | |

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken bij (ver)bouw/onderhoudsopgaven steeds vaker met langjarige prestatieafspraken. Dat geeft grote voordelen maar er kunnen ook vastlopers ontstaan als er zich onvoorziene…

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken bij (ver)bouw/onderhoudsopgaven steeds vaker met langjarige prestatieafspraken. Dat geeft grote voordelen maar er kunnen ook vastlopers ontstaan als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. De zekerheid van die onvoorzienbaarheid is groot, dus is het belangrijk daar goed op voorbereid te zijn. Zo kan grote schade aan projecten (vertraging, haperende dienstverlening, juridische kosten,…) voor alle partijen worden voorkomen. Een essentieel aspect is om vanuit de oorspronkelijke samenwerkingsgedachte te blijven denken en minder vanuit de strikte letter. Echter, hoe verhoudt dat zich tot het adagium afspraak=afspraak? Kortom een delicaat spel waarvan u de kneepjes leert in deze op de praktijk geënte opleiding op 6 en 7 februari 2017 (Landgoed de Horst in Zeist) waarin u o.a.:

Begrijpt hoe uw samenwerkingspartner denkt en werkt door letterlijk als opdrachtgever op de stoel van de opdrachtnemer te zitten of omgekeerd
In een neutrale en veilige omgeving uw issues met collega opdrachtgevers en opdrachtnemers kunt bespreken en tackelen
Leert hoe u ‘professioneel ruzie maakt’ met focus op het project en resultaat met respect voor belangen i.p.v. louter het contract
Een praktisch instrumentarium aangereikt krijgt waarmee u morgen uw projecten en relaties (nog) beter kunt managen

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze opleiding (door deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 9,2!), kijk dan hier voor het gedetailleerde programma en kosten. Aanmelden voor 6-7 februari kan nu nog/ extra informatie vragen ook: 030-3039760 of anders een email naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl.

Deelnemers aan deze opleidingen zijn opdrachtgevers/-nemers zoals:
Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Gemeente Amsterdam, Gemeente Heerlen, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuid Hogeschool, Onderwijsorganisatie VGPO Accretio, Universiteit Utrecht, Ziekenhuisgroep Twente, FMHaaglanden, Pro-rail, Strukton, BAM, Unica, Rabobank, etc.

PPS Netwerk Nederland, 26 januari 2017