Leer in één middag hoe een energieprestatiecontract voor u werkt

| |

15 april: kosteloze workshop exclusief voor gebouweigenaren/gebruikers, (de)centrale overheden en (semi)publieke organisaties.

Komt een ESCo in aanmerking voor mijn project?

Met een Energy Service Company (ESCo) kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder daarvoor zelf de investeringen te moeten doen: een ander investeert in uw verduurzaming en u betaalt terug via de gerealiseerde besparingen. Als na verloop van tijd hiermee de investeringen zijn terugverdiend, vloeit deze winst terug in de kas van de eigenaar/gebruiker.

In deze gratis workshop van Energieonderzoek Centrum Nederland en ESCoNetwerk.nl krijgt u antwoord op alle strategische vragen die u gaat stellen als u overweegt om energiediensten uit te besteden. Zo stelt u in één middag vast waar uw kansen wel of niet liggen inclusief mogelijkheden tot externe financiering, optimalisatie van de case, do’s en don’ts. We doen dit samen met experts van Boot Advocaten, OPPS en Tenman.

  • Wanneer: Dinsdag 15 april 2014
  • Waar: Amsterdam School of Real Estate, nabij CS
  • Tijd: 13.30 – 17.00 uur
  • Kosten: Kosteloos en exclusief voor gebouweigenaren-, gebruikers en beleggers en decentrale overheden.
  • Aanmelden: aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘Workshop ESCo-kansen bepalen’

Programma

De basics: Energy Service Companies (ESCo’s)
Wat is (kenmerkend voor) een ESCo en een energieprestatie contract? Waarom zou u de energiebesparing van uw gebouw uit handen geven aan een derde partij?

Project
Wanneer is een project geschikt voor een ESCo of hoe is het eventueel geschikt(er) te maken? Wat zijn vervolgens globaal de te verwachten voordelen?

Financieel/juridisch
Wat komt er kijken bij de financiering van de investering in energiemaatregelen? Uit welke onderdelen zou een energieprestatiecontract moeten bestaan? Hoe manage je nieuwe technologische ontwikkelingen, flexibiliteit, etc.? Hoe zit dat met aanbestedingsregels?

Pauze

Proces en omgeving
Wat zijn belangrijke stappen om kansen ook daadwerkelijk te kunnen gaan materialiseren? Aan welke tijdsplanning moet u denken en hoe werkt samenwerking? Welke belangen kunnen er spelen en wat kunnen deze voor invloed hebben op het project?

Samenvatting en discussie

Borrel en uitwisselingsmogelijkheden

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Transparense Project. Het Transparense project richt zich specifiek op de verdere ontwikkeling van Energie Prestatie Contracten waarbij een ESCo garanties geeft over de energiebesparing in het project en wordt uitgevoerd door Energie Onderzoek Centrum Nederland. ESCoNetwerk.nl faciliteert en stimuleert het Transparense project.