Marktrapport toont groeiende EPC markt in Nederland

| |

Het “Market Report on the Dutch EPC Market” dat RVO in het kader van het GuarantEE project heeft opgesteld, laat zien dat de EPC markt…

Het “Market Report on the Dutch EPC Market” dat RVO in het kader van het GuarantEE project heeft opgesteld, laat zien dat de EPC markt in Nederland gestaag toeneemt. Vergeleken met andere EU landen is Nederland een ‘emerging market’, een groeimarkt.

De politieke aandacht voor energiedoelstellingen, de ambities uit het Nationaal Energie Akkoord, de verplichtingen uit de Wet Milieubeheer en het beschikbaar komen van nieuwe financiële arrangementen kunnen de EPC markt verder stimuleren.

Als de vier belangrijkste redenen voor modernisering en verduurzaming van gebouwen worden genoemd: kostenbesparing door energiebesparing, reductie van onderhoudskosten, CO2 reductie, en verbetering van comfort. De belangrijkste redenen voor het afsluiten van een EPC zijn: de garantie op de beoogde prestaties, inschakelen van technische expertise en risico beheersing. Diverse oplossingen voor het verdelen van investeringen en voordelen tussen de opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer worden positief beoordeeld.

De belangrijkste knelpunten die de respondenten aangeven zijn:

  • Energieprestatiecontracten worden gezien als ‘complex’
  • Er heerst wantrouwen (bij de opdrachtgevende partijen) voor de markt
  • Er is beperkte ervaring bij zowel opdrachtgevers als bij ESCo’s
  • Er is behoefte aan regie

Opvallend is dat het lijkt alsof in Nederland vergeleken met andere EU landen vaker expertise in de voorbereidingsfase wordt ingeschakeld en juist minder bedrijven worden ingehuurd voor het daadwerkelijk uitbesteden van beheer en onderhoud. Dit kan te maken hebben met het feit dat in Nederland de enquête door veel lokale overheden is ingevuld. Wellicht speelt mee dat zij – al dan niet terecht – huiverig zijn om de regie uit handen te geven en werkgelegenheid kwijt te raken.

Download hier het marktrapport: Market Report NL

ESCoNetwerk.nl, 13 januari 2017