Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij TU Delft

| |

Dr.ir. Marleen Hermans bekleedt per 1 januari 2014 de nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Hermans…

Hermans vervult de functie van hoogleraar naast haar werkzaamheden als partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep.

Onderzoek en onderwijs
De leerstoel richt zich op verschillende aspecten van het opdrachtgeverschap en beoogt enerzijds het ‘vak’ van opdrachtgever te professionaliseren en anderzijds studenten kennis bij te brengen over en te interesseren voor een rol aan de opdrachtgeverszijde. Voor de leerstoel zijn verbindingen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende wetenschapsgebieden essentieel. Marleen Hermans kan, vanuit haar ruime praktijkervaring in combinatie met wetenschappelijke affiniteit, deze rol bij uitstek vervullen.

Het Opdrachtgeversforum in de bouw als initiator
Het Opdrachtgeversforum in de bouw initieerde de leerstoel om zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap van (semi)publieke organisaties en innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector te bewerkstelligen (www.opdrachtgeversforum.nl).

Denkend doen
Ook voor Brink Groep is professioneel opdrachtgeverschap en innovatie in de bouwsector speerpunt in de strategie. Daarom is ook voor deze organisatie de verbinding tussen wetenschap en praktijk van grote toegevoegde waarde. Brink Groep kan door deze stap een extra bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak.

PPS Netwerk Nederland en Brink Groep, 12 december 2013