Maximale energie-efficiëntie dankzij geïntegreerde technische dienstverlening bij Zuyderland Medisch Centrum Sittard

| |

De locatie van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen staat te boek als ‘hét ziekenhuis van de 21e eeuw’ dankzij haar state of the art…

De locatie van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen staat te boek als ‘hét ziekenhuis van de 21e eeuw’ dankzij haar state of the art technische voorzieningen. Omdat een medisch centrum dag en nacht onder alle omstandigheden moet kunnen rekenen op de energievoorziening, is energie letterlijk van levensbelang. Daarom koos het Zuyderland Medisch Centrum (toentertijd Orbis Medisch en Zorgconcern (OMC)) voor het uitbesteden van de complete energiedienstverlening. Het volledige energiemanagement van het ziekenhuis is in handen van technisch dienstverlener ENGIE, die onder andere de energiecentrale van het ziekenhuis heeft ontworpen, gerealiseerd en voor 15 jaar beheert en exploiteert. ENGIE is eveneens verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van alle overige installaties en gebouwen, waardoor het ziekenhuis op betrouwbare, efficiënte én duurzame wijze wordt voorzien van alle benodigde energie.

Een ziekenhuis heeft 1 kerntaak: het verlenen van goede medische zorg. Vandaar dat al in de ontwerpfase van de nieuwbouw van het OMC, rekening is gehouden met de kenmerken van de toekomstige zorg, waarbij de patiënt centraal staat. Om ook alle moderne techniek probleemloos te laten functioneren, is heel wat kennis en onderhoud nodig, terwijl dat geen corebusiness is voor een ziekenhuis. En dat heeft Orbis doen besluiten om zich op dat vlak volledig te laten ontzorgen en om dus alle technische disciplines uit handen te geven aan ENGIE (toen nog Cofely). Dankzij deze samenwerking, op basis van volledig partnerschap en prestatie-afspraken, heeft het ziekenhuis nog slechts 1 aanspreekpunt voor het volledige beheer en onderhoud van de locatie in Sittard. En dat is vrij uniek binnen de zorg in Nederland.

DBFMO-energiecentrale
De energiecentrale van het ziekenhuis is vlakbij in een apart gebouw gerealiseerd met een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). ENGIE heeft de centrale ontworpen en gebouwd en blijft 15 jaar bovendien verantwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering, bestaande uit onderhoud, beheer en instandhouding. In dit kader behoren hierbij ook storingsopvolging en het doen van jaarlijkse optimalisatievoorstellen, waarin het ziekenhuis de mogelijkheid heeft om financieel te participeren. De centrale voorziet het ziekenhuis van noodstroom, water, verwarming en koeling met toepassing van duurzame energiebronnen (bodemopslag) en warmtepompen.

Maximale energie-efficiëntie: Optimale afstemming en blijvend goed ingeregeld
ENGIE maakte al vanaf de start van de nieuwbouw deel uit van de bouwcombinatie, en kon daardoor in de vroegste fase al kiezen voor de meest innovatieve, efficiënte en kostenbesparende technische oplossingen, voor een uiteindelijk zo laag mogelijke Total Cost of Ownership.

Omdat ENGIE ook contracten heeft voor het beheer en onderhoud van de overige installaties en gebouwen, is het voor de technische organisatie mogelijk om de technische installaties optimaal te laten functioneren en renderen en om zo efficiënt en effectief mogelijk te voldoen aan de energievraag van het ziekenhuis. Dankzij langjarige verantwoordelijkheid kan ENGIE er bovendien voor zorgen dat installaties optimaal op elkaar aansluiten. Installaties kunnen namelijk op zichzelf misschien wel goed functioneren, maar als ze niet goed op elkaar staan afgestemd, dan gaat het rendement alsnog onderuit. Ook het goed ingeregeld houden van installaties is geen kwestie van 1 keer goed instellen, maar is iets dat (voor maximaal rendement) goed in de gaten moet worden gehouden en blijvend moet worden bijgestuurd en verbeterd.

Het resultaat van een bijzondere samenwerking
Voor een ziekenhuis is energie geen corebusiness, voor een technisch dienstverlener zoals ENGIE wél. Dankzij deze bijzondere samenwerking, kan het Zuyderland maximaal gebruik maken van de technische kennis van de markt. Omdat ENGIE bijvoorbeeld meerdere WKO’s, energiecentrales en –installaties in beheer heeft, heeft het toegewijde team kennis van zaken en ervaring met verschillende situaties waar zij lering uit heeft kunnen trekken. Bovendien is het de technisch dienstverlener die (dankzij die kennis en ervaring) in staat is om garanties af te geven en KPI’s af te spreken; hetgeen het voor de opdrachtgever mogelijk maakt om heel wat werk uit handen te geven en dat te doen tegen zo laag mogelijke kosten.

Het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard bespaart met dit partnership 44% op energie in vergelijking met een conventionele oplossing. En er is een CO2-reductie mogelijk gemaakt van 29%

Seminar ESCoNetwerk: vliegwieleffecten van duurzame energie-exploitatie in healthcare
Het gaat overigens niet alleen om energie, want gebouwen, energie en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ESCoNetwerk.nl organiseert in oktober/november 2016 een praktijkseminar over energie-efficiënte gebouwen in de zorg. We zullen ingaan op de vliegwieleffecten van een duurzame energie-exploitatie en u laten zien hoe u als zorginstelling/ziekenhuis onderhoud en exploitatie langjarig kunt uitbesteden, zodat u zich beter kunt focussen op uw zorgtaak. De praktijkcase die centraal staat is het Zuyderland MC te Sittard. Wilt u zich alvast (voor)aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘Zuyderland MC’.