MBA Public & Private ‘Belevings-sessies’: Actuele PPS thema’s ‘van snelst groeiende Nyenrode programma’ interactief toegelicht

| | |

Nyenrode Universiteit organiseert op 23 augustus en 4 oktober 2017 belevingssessies waarin actuele onderwerpen zoals Risico en Financiering en Leiderschap en Samenwerking vanuit Modulair MBA Public & Private centraal…

Publiek en privaat zijn twee verschillende bedrijfsculturen. Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) moet tussen die twee culturen op een andere wijze worden samengewerkt waarbij het erkennen van elkaars bedrijfsbelangen en houding en gedrag belangrijke succesfactoren zijn. Om het gat te dichten van de kloof tussen die twee culturen; zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling is in 2011, op initiatief van PPS Netwerk Nederland, de Modulair MBA in Public & Private opgericht. De MBA (nog steeds een van de snelst groeiende programma’s op Nyenrode) gaat over waarde creëren door succesvolle samenwerking en vertrouwen tussen en binnen de publieke en private sector. In de Programmaraad zitten o.a. Jose Lazeroms (lid RvB UWV), Ronald Paul (Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken, Havenbedrijf Rotterdam) en Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland) die tevens voorzitter is van de Programmaraad.

Nyenrode Universiteit organiseert op 23 augustus en 4 oktober 2017 (Nyenrode Universiteit, Breukelen) belevingssessies waarin actuele onderwerpen zoals Risico en Financiering en Leiderschap en Samenwerking vanuit Modulair MBA Public & Private centraal staan. 

Aanmelden Belevingssessies
Tijdens deze sessies maakt u kennis met de MBA-staf, alumni en huidige deelnemers. Daarnaast neemt u deel aan een interactief proefcollege van één van onze kerndocenten. Op woensdag 23 augustus geeft “Prof. Dr. Bert Kersten”:https://www.nyenrode.nl/bio/Pages/Bert-Kersten.aspx een inkijk in zijn module ‘Bedrijfsprocessen en ICT’. Deze module beoogt deelnemers inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen en -ketens in de eigen organisatie en de wijze waarop ICT-bedrijfsprocessen kan ondersteunen, waardoor deze betrouwbaarder, efficiënter en effectiever kunnen worden.

Klik hier u om u gratis aan te melden voor een van de Belevingssessies.

PPS Netwerk Nederland, 14 augustus 2017