Meer geld voor zorg door een lagere energierekening middels ESCo’s

| |

Het primaire zorgproces dient natuurlijk leidend te zijn, want verpleeg- en zorginstellingen hebben als belangrijkste missie om zorg op goed niveau te leveren die optimaal…

Veranderingen in de zorg
Op het terrein van zorgvastgoed voltrekken zich grote veranderingen. De trend dat zorginstellingen in de nabije toekomst volledig verantwoordelijk worden voor de kapitaallasten van huisvesting is onvermijdelijk. Dit brengt extra bedrijfsrisico’s met zich mee. Bovendien blijft de vraag naar zorgvastgoed stijgen vanwege de toenemende vergrijzing in Nederland. Omdat met name energie- en onderhoudskosten een groot aandeel vormen in de exploitatiekosten van zorginstellingen, liggen daar juist nu grote kansen om het vastgoed duurzaam, betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig te maken. Een nieuwe, adequate vastgoedstrategie kan vele mogelijkheden bieden.

Zorgmissie centraal
Het primaire zorgproces dient natuurlijk leidend te zijn, want verpleeg- en zorginstellingen hebben als belangrijkste missie om zorg op goed niveau te leveren die optimaal aansluit bij de klant. Veel rust kan worden gecreëerd door een heldere positionering van het zorgvastgoed. Grote potentiële besparingen zijn mogelijk bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorghuizen en die bespaarde miljoenen kunnen natuurlijk weer ten goede komen aan de primaire taak van de instellingen: het verlenen van zorg aan de gebruikers/bewoners.

Energy Service Company (ESCo)
Besparen op de energierekening kan slim worden uitbesteed met energieprestatiecontracten. ESCo’s (Energy Service Company’s) kunnen binnen zorginstellingen zorgen voor lagere energierekeningen, een beter binnenmilieu voor cliënten, patiënten en medewerkers en daardoor betere werkprestaties in een plezierigere omgeving. ESCo’s nemen onder andere het onderhoud en het beheer van (klimaat-)installaties van gebouwen over in ruil voor een (deel van een) gegarandeerde energiebesparing. Met die energiebesparingen worden ook de investeringen van de aanbieder terugbetaald want een ander belangrijk kenmerk van een ESCo is dat de opdrachtgever zelf niet in nieuwe installaties gaat investeren.

Amstelring
Een zorgpartij die bovenstaande momenteel in de praktijk brengt is zorgcoöperatie Amstelring, werkzaam in gemeente Amsterdam, Diemen en regio Amstelland-Meerlanden. Amstelring staat voor een vastgoed transformatieopgave naar een meer intensieve zorg en maakt van de gelegenheid gebruik om een duurzame renovatie te doen. De zorgcoöperatie ging op zoek naar een ESCo die deze uitdaging op het gebied van energie, onderhoud en techniek uit handen zou nemen en de verduurzaming zou financieren. Amstelring verduurzaamt momenteel 9 woonzorgcentra met als doelstelling ‘Nul op de meter’ voor energie.

Meer weten? Gratis seminar
ESCoNetwerk organiseert 5 november 2014 van 14.00 – 17.00 uur in samenwerking met Amstelring, Energiesprong Platform 31, Eneco en AT Osborne een praktijkseminar met als thema ‘Hoe realiseert u duurzame, comfortabele en toekomstbestendige zorggebouwen?’ Niet alleen de ESCo-theorie komt aan bod maar vooral ook de praktijk staat centraal in de vorm van de ‘Amstelring case’. Hoe pakken de theoretische voordelen in de praktijk uit. Wat zijn leerpunten, wat kan beter, etc.?

Het seminar is gratis voor zorginstellingen en (de)centrale overheden. Aanmelden kan via aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘energiezuinige zorg- en verpleegomgeving’.

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.