Meer kwaliteit en flexibiliteit bij innovatieve contractvormen

| | |

Een innovatieve aanbesteding dwingt de opdrachtgever om vooraf dieper –en beter- na te denken over plan en project.

Een innovatieve aanbesteding dwingt de opdrachtgever om vooraf dieper –en beter- na te denken over plan en project.

De wijze waarop projectmanagement wordt uitgevoerd, verandert bij innovatieve contractvormen en hiermee verandert dus ook de rol van de projectmanager. Hij of zij brengt de wereld van vraag en aanbod bij elkaar en stuurt op duurzame samenwerking.

Tijdens het BouwregieNetwerk seminar op dinsdag 25 maart vertelden projectmanagers/projectleiders van Grontmij, Atrium MC Parkstad, Gemeente Borne en Twynstra Gudde hoe zij hun rol als projectmanager bij innovatieve contracten invullen.

“Innovatieve contracten zijn een vorm van samenwerking waarbij bouwfasen in elkaar overgaan en waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verder denken dan de opleverdatum” legt Rien de Lange (Grontmij) het verschil tussen traditionele en innovatieve contracten uit. Kenmerkend zijn oplossingen op basis van totale kosten gedurende de hele levensduur (TCO-afweging), een andere risicoverdeling en meer flexibiliteit. “Nu er veel meer op exploitatiekosten dan op investeringskosten wordt gestuurd, vraagt dit ook om andere inzet van methoden en instrumenten van de projectmanager.” Een dergelijke innovatieve aanbesteding dwingt de opdrachtgever om vooraf dieper – en beter- na te denken over plan en project. De Lange: “Een PPS-constructie is niet altijd toepasbaar maar de denkwijze wél. Bekijk welk van de elementen in innovatieve contractvormen, zoals bijvoorbeeld LCC denken, van meerwaarde kunnen zijn voor het project.”

“Het moment van aanbesteden is ook het moment dat je het project vormgeeft” stelt John Dols (Twynstra Gudde). “Bedenk dus wat écht belangrijk is en zorg voor flexibiliteit in ontwerp, proces en beheercontract. Want één ding is zeker gedurende de komende 10, 15 of 30 jaar: er ontstaat een behoefte om iets te verbouwen.” Hoe ga je dan als projectmanager om met flexibiliteit? Dols: “Je weet dan wel niet wat er gaat wijzigen, maar je kunt wel vooraf de wijzigingsprocedure in beheer goed vastleggen.”

En juist die flexibiliteit is belangrijk, weet Daan Kerssemakers (Atrium MC) uit ervaring. Het ziekenhuis heeft inmiddels ruime ervaring met een DBMO-contract. “Eén ding weet ik zeker” vertelt Kerssemakers: “Als we dit traditioneel hadden aanbesteed, dan had ik alle hoeken van de kamer gezien. We hebben enorm veel wijzigingen doorgevoerd. Als we dat traditioneel hadden gedaan, dan was elke wijziging bijgeschreven op het oorspronkelijke bestek.”

Ook Adrie Tieman (Gemeente Borne) deelt zijn ervaringen. De Gemeente Borne heeft ervoor gekozen ontwerp, bouw en 30 jaar onderhoud in beheer van het voorzieningencluster De Veste in één keer aan te besteden. De gunning is 15 januari definitief afgerond. “Voor ons waren redenen om voor een PPS-constructie te kiezen onder meer dat we één contractpartij hebben met een integrale oplossing, zodat wij ons al gemeente kunnen focussen op onze kerntaken. De gemeente in de regierol past uitstekend binnen de raadsvisie”. De tip die Tieman de partijen in de zaal vooral wil meegeven: “Het middelen samenvoegen vergt veel overleg en afstemming, probeer daarom al in een vroeg stadium intern draagvlak te creëren en om alle collega’s mee proberen te krijgen.”

Bovenstaande is een greep uit de presentaties gehouden tijdens het seminar “Innovatieve contracten en de rol van de projectmanager” dat BouwregieNetwerk op 25 maart 2014 in Utrecht organiseerde. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, stuur dan uw vraag aan secretariaat@bouwregienetwerk.nl.

BouwregieNetwerk.nl, 26 maart 2014