Meerwaarde creëren door Publiek Private Allianties – de kracht van gelijkschakelen tussen belangen en risicodeling

| | |

Belangenconflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten voor komen helaas nog steeds vaak voor. Hoe krijgt de opdrachtgever de kwaliteit waarvoor hij betaalt? Hoe borgt…

Belangenconflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten voor infrastructuur en utiliteitsbouw komen helaas nog steeds (te) vaak voor. Hoe krijgt de opdrachtgever de kwaliteit waarvoor hij betaalt? Hoe borgt de opdrachtnemer dat hij een faire prijs krijgt voor wat hij realiseert? Deze belangenconflicten leiden vaak tot geschillen over bouwtijdoverschrijding en faalkosten. Dichtgetimmerde contracten kunnen deze geschillen niet voorkomen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zoeken steeds vaker naar vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS). Geïntegreerde contracten (DBM, DBFM etc.) zoals bij PPS-projecten doorgaans worden toegepast kenmerken zich door een heldere taak –en risico(ver)deling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het contract legt vast wie waar verantwoordelijk voor is en wat te doen bij onvoorzienbare omstandigheden. Het is in tegenstelling tot traditionele bouwen een meer efficiënte en proactieve manier van het organiseren van projecten. Eventuele vastlopers en conflictsituaties kunnen tijdens de bouw –en exploitatiefase vroegtijdig worden gesignaleerd en voorkomen.

Een vorm van PPS die zich met name focust op risicodeling is het Alliantie-model. Meevallers en tegenvallers worden gedurende de looptijd van het project via een verdeelsleutel met elkaar gedeeld om daarmee het gezamenlijk belang te waarborgen en projecten succesvol te maken. Het Alliantiemodel dwingt contractpartijen tot een proactieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, om binnen het budget en op tijd een optimaal werk te realiseren. Een Publiek Private Alliantie beoogt meerwaarde te creëren voor beide contractpartijen.

PPS Netwerk Nederland en PPSsupport organiseren i.s.m. onder andere Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Rijkswaterstaat en VolkerWessels op 7 oktober 2014 van 14.00-17.00 in Het Vechthuis in Utrecht een seminar over Publiek Private Allianties. Praktijkcasus A2 Hooggelegen staat hierin centraal. Dit seminar gaat in op of en bij welke Publiek-Private projecten het Alliantie-model geschikt is en meerwaarde oplevert t.o.v. andere contractvormen, of de beoogde wijze van samenwerking ook daadwerkelijk een alliantie oplevert, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om daadwerkelijke een succesvolle samenwerking te hebben en wat de succes –en faalfactoren zijn. Hoe leg je contractueel afspraken vast in langjarige samenwerkingsovereenkomsten waarbij private en publieke belangen gewaarborgd zijn?

Dit seminar is gratis voor publieke partijen en deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Voor private partijen/niet-deelnemers kost deelname aan het seminar 295€ (excl. BTW). U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar a href=“mailto:info@ppsnetwerk.nl”;>info@ppsnetwerk.nl Vervolgens krijgt u van ons een bevestiging en het programma.