Menukaart Prestatiecontracten gelanceerd

| |

Een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Op Building Holland heeft Claudia Reiner, vice-voorzitter van Uneto-VNI, vandaag uit handen van Selina Roskam namens het Platform Duurzame Huisvesting, een eerste prestatiecontract in ontvangst genomen. Dit contract is gemaakt met behulp van de Menukaart Prestatiecontracten.

Prestatiecontracten zijn een goed middel gebleken om afspraken vast te leggen over energiebesparing in de gebouwde omgeving. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen.

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van en samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting.

De Menukaart is rechtstreeks beschik via platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract.

ESCoNetwerk.nl, 7 mei 2014