Mirjam Bult-Spiering (Vicevoorzitter Universiteit Twente) treedt toe tot Programmaraad MBA Public & Private Nyenrode Business Universiteit

De Programmaraad van de Executive MBA Public & Private, een initiatief van PPS Netwerk Nederland, heeft zich versterkt met Mirjam Bult-Spiering (lid van het College…

De Programmaraad van de Executive MBA Public & Private, een initiatief van PPS Netwerk Nederland, heeft zich versterkt met Mirjam Bult-Spiering (lid van het College van Bestuur en tevens vicevoorzitter Universiteit Twente). De MBA (op dit moment het snelst groeiende programma op Nyenrode) gaat over succesvolle samenwerking en vertrouwen tussen en binnen de publieke en private sector. In de Programmaraad zitten verder o.a. Jose Lazeroms (lid RvB UWV), Ronald Paul (Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken, Havenbedrijf Rotterdam) en Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland en tevens voorzitter van de Programmaraad).

Achtergrond is dat steeds meer (semi)-publieke partijen hun taken langjarig uitbesteden aan private partijen middels PPS (Publiek Private Samenwerking)-contracten waarbij het goed managen van samenwerkings-verbanden een belangrijke succesfactor is. Gedurende de looptijd van deze contracten kunnen zich namelijk allerlei onverwachte omstandigheden en wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de samenwerking. Publieke en private partijen, allebei met hun eigen cultuur, moeten zich daar bewust van zijn en daar duidelijke proces-en gedragsafspraken over maken. Het niet goed omgaan met elkaars cultuur en het niet goed managen van de samenwerking kan leiden tot frustraties, conflicten, interpretatieverschillen en enorme financiële gevolgen. De Executive MBA behandelt hoe men governance, financiële aansturing, transactiekosten, control, management enzovoorts vanuit de verschillende posities bij elkaar brengt om de samenwerking in goede banen te leiden.

Klik hier voor meer informatie over de MBA Public & Private.

Meer informatie over het operationaliseren van samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vindt u op de website van de Academie van Samenwerken. Klik hier.