Movares nieuwe deelnemer PPS Netwerk Nederland

| | |

Movares een advies- en ingenieursbureau dat (regionale) opdrachtgevers helpt projecten te realiseren in de openbare ruimte, is per maart 2016 lid van PPS Netwerk Nederland.

Movares, een advies- en ingenieursbureau dat (regionale) opdrachtgevers helpt projecten te realiseren in de openbare ruimte, is per maart 2016 lid van PPS Netwerk Nederland.

Movares werkt veel voor opdrachtgevers in de publieke en private sector (o.a. RWS, ProRail, aannemers en decentrale overheden) aan projecten op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke inrichting en gebiedsontwikkeling, rail, water en energie. Het is een breed bureau met vele disciplines in huis waar de focus ligt op integraliteit en duurzaamheid m.b.t. de realisatie van opgaven. Movares richt zich o.a. op contractmanagement, omgevingsmanagement, asset management en BIM (Bouw Informatie Management).

Wat Movares uniek maakt is dat ze zoveel verschillende specialistische disciplines in huis hebben die elkaar versterken en dat het bedrijf in handen is van de eigen medewerkers. Movares biedt medewerkers zoveel mogelijk ruimte om eigen voorstellen voor innovaties in te dienen. Bij toekenning krijgen medewerkers tijd en budget om de ideeën uit te werken – liefst in samenwerking met stakeholders buiten het bedrijf. Zo is bijvoorbeeld samen met partners voor het Waterschap Rivierenland een totaal nieuwe vorm van dijkversterking ontwikkeld.

Een aantal projecten waar Movares bij betrokken is: Station Utrecht Centraal, Project KARGO (renovatie van 7 grote bruggen over Amsterdam Rijnkanaal), Multimodale Knoop Schiphol en Dijkverbeteringen voor waterschappen.

Innovatie en samenwerking
Innovatie is momenteel belangrijker dan ooit. Als gevolg hiervan liggen er uitdagingen én kansen in zowel het publieke als private domein: bijvoorbeeld rond de veranderde rol en verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in samenwerkingsverbanden, rond aanbestedingen en op het vlak van projectbeheersing. Het bedrijf biedt hiervoor praktische oplossingen waar opdrachtgevers direct mee aan de slag kunnen. Frits Verhees (Directeur Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infrastructuur at Movares): “In diverse DBFM– en Alliantieprojecten treedt Movares op als ontwerpende en adviserende partij voor private consortia.”

Scientific Board en InnovatieLab
Movares neemt ook deel aan het door PPS Netwerk Nederland opgerichte Scientific Board waar Frits Verhees (ook als gastdocent en promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen) als board member een belangrijke bijdrage levert.

Samenwerken via allerhande PPS vormen (niet alleen DBFMO maar ook de lichtere varianten) neemt een grote vlucht. Dit houdt in dat we ons met elkaar vrijwel permanent op nieuwe terreinen begeven. Dat geldt voor opdrachtgevers, voor opdrachtnemers en tussen partijen onderling. Elke nieuwe situatie die we hierbij tegenkomen, is vaak niet nieuw in de zin van dat ‘ergens’ mensen al ervaring met dat issue hebben opgedaan. Dit is de rol van de Scientific Board: Zij kan u helpen relevante informatie op dit thema te lokaliseren zonder dat u daarvoor zelf de universiteitsbibliotheek in hoeft te gaan. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over Movares

Ook deelnemers worden van PPS Netwerk Nederland? Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de inmiddels aangesloten partijen.

PPS Netwerk Nederland, 7 april 2016